TCECURs dotterbolag Mysec vinner affär på 6 MSEK

Report this content

Mysec har erhållit en order på drygt 6 MSEK från ett större transportföretag utanför Stockholm. Ordern består av ett komplett säkerhetssystem med inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, nätverk, lås och larmförmedling via Mysecs unika larmportal. Installationerna skall vara färdiga till midsommar 2021.

 
"Vi är väldigt glada att kunden valt oss för sitt omfattande projekt. Kombinationen av vår kundanpassade helhetslösning med larmförmedlingstjänsten gör att vi kan leverera en bra, trygg och säker lösning”, säger Toste Hedlund VD Mysec.

 
”Det är en jättespännande order som Mysec landat. Vi har stark tilltro till att ännu fler företag och kommuner kommer upptäcka vilken fantastisk lösning vår larmförmedlingstjänst är, och hur den verkligen förbättrar och förenklar våra kunders säkerhetsarbete i framtiden”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Toste Hedlund, VD
+46 70 241 15 04
toste.hedlund@mysec.se
https://mysec.se.

 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021 kl. 14:00 CET.  

Prenumerera

Dokument & länkar