TCECURs dotterbolag Sectragon vinner ordrar värda 13,5 MSEK

Report this content

Snabbväxande säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag Sectragon har erhållit tre ordrar med ett totalt värde på 13,5 MSEK. Kunderna är ett större logistikföretag i Sydsverige, K-märkta Norra Latin i Stockholm och ett byggbolag i Kiruna med LKAB som byggherre. Sectragons uppdrag är att leverera teknisk säkerhet som inkluderar elektronisk låsning, automatiska dörröppnare och lösningar för nödutrymning. Leveranser kommer att ske under första halvåret 2023.

”Sectragon visar genom dessa ordrar sin bredd att leverera lösningar för fysisk säkerhet från Skåne i syd till Kiruna i norr vilket är mycket imponerande”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
 
”Vi fortsätter att växa kraftigt. Uppdraget i Kiruna blir vårt mest nordligaste projekt hittills, vilket visar att vi är relevanta i hela landet. Genom mycket bra arbete av vårt kommersiella team befäster vi positionen som en ledande aktör inom säkerhetsbranschen. Vi ser fram emot att leverera skräddarsydda lösningar till våra nya kunder och det förtroende det innebär,” säger Niklas Lindgren, marknadschef för Sectragon.

 
Sectragon är en modern säkerhetsleverantör som levererar skräddarsydda helhetslösningar inom säkerhetsteknik inkluderande hosting och installation av inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och kamerabevakning. Bolaget är av SBSC certifierad anläggarfirma avseende inbrottslarmssystem i larmklass 2, kamerabevakningssystem (CCTV) och automatkopplade brandlarm. Bolaget arbetar brett, men merparten av kunderna återfinns inom segmenten offentlig sektor, fastighetstutveckling, fastighetsförvaltning samt logistik.

 
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Prenumerera

Dokument & länkar