Uppdaterad finansiell kalender

TC Connect AB (publ) har uppdaterat sin finansiella kalender för 2018 enligt följande:

  • Bokslutskommuniké - 9 mars 2018
  • Årsredovisning för helåret 2017 – 18 april 2018
  • Kvartalsrapport 1 samt bolagsstämma – 9 maj 2018
  • Kvartalsrapport 2 – 8 augusti 2018
  • Kvartalsrapport 3 – 26 oktober 2018

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Ole Oftedal, CEO 
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcconnect.se

 
Om TC Connect
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.

Om oss

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar