E-waste Day ska öka återvinningen av elektronikprylar

Report this content

Den 14 oktober hålls International E-waste Day för andra gången. Dagen syftar till att minska miljöpåverkan från elavfall och spara naturresurser. Fler än 100 organisationer från 44 länder står bakom initiativet att uppmuntra till återvinning av elavfall.

50 miljoner ton elavfall skapas i världen varje år. Mycket av det hanterat på ett osäkert sätt, vilket ger skadliga utsläpp, hälsorisker och förlusten av värdefulla, ändliga resurser. Elavfallet är världens snabbast växande avfallsström och de flesta länder i världen har problem att hantera de stora mängderna kasserade produkter på ett ansvarsfullt och resurseffektivt sätt. 2016 återvanns bara 20 procent av elavfallet globalt.

Många länder har fokuserat på att samla in produkterna, men inte satsat tillräckligt på att bygga en infrastruktur för att ta om hand avfallet och återvinna de använda materialen. I stället blandas elektroniken med hushållssopor, förbränns, läggs på soptippar eller exporteras till utvecklingsländer — ofta till platser som saknar lagstiftning för hur elavfallet får hanteras.

I dessa länder försörjer sig människor, inte sällan barn, på att utvinna och sälja värdefulla material från produkterna som plockas isär, bränns utomhus eller sänks ner i syra. Ofta sker arbetet helt utan skyddsutrustning och hälsoproblem är vanligt. Elektronikprodukter innehåller en rad giftiga ämnen som kan skada hjärnans och nervsystemet, lungor och njurar och orsaka vissa cancerformer. Giftiga ämnen läcker ut i naturen och kontaminerar mark, luft och vatten i de områden där lokalinvånarna odlar, jagar och fiskar. Via vattendrag, hav och luft sprids gifterna sedan vidare över jordklotet.

För att minska mängden elavfall har den globala hållbarhetscertifieringen TCO Certified en cirkulär syn på hur IT-produkter produceras och konsumeras på ett mer cirkulärt sätt. Kraven säger att produkter ska designas för ett långt liv och och gå att uppgradera, reparera, återbruka och återvinna. 

- Det finns inte en stor lösning på det här problemet — det handlar om att ta många, små steg i rätt riktning. I TCO Certified, generation 8 begränsas användningen av skadliga ämnen i IT-produkter så att materialen kan återvinnas när produkten nått sin fulla livslängd, säger Andreas Rehn, Development Manager på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

Han fortsätter: 

- Det finns också krav på att viktiga reservdelar finns tillgängliga och att batterier är utbytbara så att vi inte behöver kassera produkter bara för att batteriet har förlorat sin kapacitet. 

 

Vad du kan göra

  1. Använd dina produkter under så lång tid som möjligt. Det är det enskilt mest betydelsefulla du kan göra för att minska mängden elavfall och de negativa effekterna på vår planet.

  2. Välj produkter som är designade för cirkularitet och som kan få flera liv genom att repareras, uppgraderas och renoveras.

  3. Undersök om någon annan kan ha nytta av produkten när du inte använder den längre. Sälj eller skänk bort den.

  4. Se till att produkten återvinns på ett säkert sätt när den nått sin fulla livslängd.

 

Om International E-waste Day

Syftet med International E-waste Day är att uppmuntra konsumenter att lämna sitt elavfall till återvinning. Bakom initiativet står WEE Forum, en Europeisk organisation för insamling och återvinning av elektroniskt avfall, samt mer än 100 medlemmar och externa intressenter.

Kontakt
Gabriella Mellstrand
+46 706 35 83 51
press@tcodevelopment.com
 

Pressrum
Hitta mer information i vårt pressrum.

About TCO Certified
With 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering eight product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.
 

Prenumerera

Media

Media