Guider för hållbar IT-upphandling hjälper inköparen lyckas

Report this content

Fyra nya guider hjälper organisationer att ta miljömässigt och socialt ansvar när de köper in IT-produkter. Guiderna presenteras av organisationen bakom den globala, ledande hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

Datorer, skärmar och andra IT-produkter förknippas med en rad hållbarhetsrisker, som konfliktmineraler, skadliga ämnen och bristande arbetsförhållanden i leverantörskedjan. Att välja IT-produkter som är bättre för människor och miljö kan göra stor skillnad. 

- Inköp och upphandling får en allt större roll och många tar hänsyn till faktorer som klimatpåverkan, avfallshantering och etiska faktorer i leverantörskedjan. Vi vill hjälpa IT-upphandlare att tackla såväl miljömässiga som sociala risker kopplat till de IT-produkter de köper in, säger Clare Hobby, Director Purchaser Engagement Global på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified. 

Serien med guider innehåller fyra delar som hjälper inköpare att komma igång eller ta nästa steg i sitt arbete med hållbar upphandling. 

A guide to sustainable IT purchasing with TCO Certified
En guide som går igenom viktiga steg i upphandlingsprocessen och förklarar vad du behöver göra för att komma igång med hållbar upphandling med hjälp av TCO Certified. 

Summary of criteria in TCO Certified, generation 8
En detaljerad sammanfattning av alla krav som ingår i TCO Certified och en kort beskrivning av hur kravuppfyllnad verifieras av oberoende part. 

Recommended language for using TCO Certified in procurement
Förslag på formuleringar för att inkludera TCO Certified i anbud, policyer och andra upphandlingsdokument. 

Equivalent proof of compliance
Bevismedel att använda i kravställan, avsett för inköpare som behöver acceptera jämförbara bevismedel till TCO Certified. 

En certifiering gör arbetet med hållbar upphandling både effektivare och enklare eftersom inköparen får tillgång till en mängd färdigutvecklade krav, och slipper göra det arbetet på egen hand. För att kraven ska ha effekt behöver en oberoende part verifiera att kraven uppfylls. Att lita på självdeklarationer eller annan information från varumärket är inte tillräckligt säkert, och kan leda till felaktiga jämförelser och greenwash. 

TCO Certified vilar på ett väl beprövat och effektivt system för oberoende verifiering, som ställer industrin till svars och ser till att avvikelser blir åtgärdade. Varje år lägger oberoende verifierare mer än 20 000 timmar på produkttester, fabriksinspektioner och uppföljning, vilket gör TCO Certified till ett av de mest robusta certifieringssystemen på marknaden. 

-  Det som är unikt är att verifieringen inte går att välja bort — den är obligatorisk för alla produkter vi certifierar, och de fabriker där de tillverkas. Så inköpare kan känna sig trygga med att TCO Certified leder till verkliga förbättringar, fortsätter Clare Hobby.

Läs mer och hitta guiderna här

 

Contact
Cassandra Julin
Global PR and Communication Manager
press@tcodevelopment.com

Press room
Find more information in our press room.

About TCO Certified
With over 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media