Miljömärkningar hjälper organisationer bidra till FN:s mål för hållbar utveckling

Report this content

17 oktober är Global World Ecolabel Day som uppmärksammar miljömärkta produkter och tjänster som verifierats som mer hållbara av en oberoende part. Trovärdiga miljömärkningar kan hjälpa organisationer att göra mer ansvarsfulla inköp, och bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

De globala målen är utformade för att samla organisationer från hela världen i gemensamma prioriteringar och ambitioner för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. 

Genom att välja mer hållbara produkter kan organisationer ta ansvar, möta egna hållbarhetsmål och bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Utmaningen är ofta att särskilja mer hållbara produkter från de som skönmålas — så kallad greenwash. Trovärdiga miljömärkningar kan hjälpa inköpare att göra ansvarsfulla val som leder till verkliga miljövinster.

I TCO Certified ingår krav som bidrar till lösningar på flera av målen, särskilt kring ansvarsfull tillverkning och konsumtion samt arbetstagarnas rättigheter. Genom att använda TCO Certified i upphandlingen kan organisationer vara en del av lösningen.

- Med TCO Certified, generation 8 kan din organisation aktivt bidra till att lösa ett antal hållbarhetsutmaningar. Våra krav fokuserar på lösningar som ligger i linje med FN:s hållbarhetsmål, säger Clare Hobby, chef för inköpskontakter på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

- Som inköpare har du en stark röst och möjlighet att göra skillnad. Genom att ställa krav på hållbarhetscertifierade produkter kan du påverka industrins ageranden och driva på socialt och miljömässigt ansvar, fortsätter hon. 

Många märkningar vill framhålla produkter som mer hållbara. Hur vet du vilka du kan lita på? För att upphandla mer hållbart behöver du ta hänsyn till ett antal saker. Kraven bör vara utformade med hänsyn till produktens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. För att kraven ska ha någon effekt måste sedan en oberoende part granska att de faktiskt uppfylls. 

Global Ecolabelling Network är en icke vinstdrivande samarbetsorganisation för tredjepartsmärkningar världen över. Dessa miljömärkningar är alla Typ 1 enligt ISO-standarden 14024, och har omfattande krav med ett livscykelperspektiv och oberoende verifiering av att kraven uppfylls. Medlemmarna i GEN granskas regelbundet för att säkerställa att principerna i ISO 14024 uppfylls. 

GEN:s styrelseordförande Björn-Erik Lönn kommenterar: 

- Att utveckla, köpa och använda produkter som möter de strikta kraven hos en miljömärkning stödjer hållbarhetsmålen som FN:s generalförsamling definierat, särskilt mål 12, hållbar konsumtion och produktion. 

- När många människor gör små förändringar kan det ge en enorm effekt, som gör nödvändiga, större förändringar möjliga, fortsätter han. 

Om Global World Ecolabel Day

Global World Ecolabel Day syftar till att öka medvetenheten om miljömärkningar Typ 1. Dagen koordineras av Global Ecolabelling Network, GEN, en icke vinstdrivande samarbetsorganisation för tredjepartsmärkningar världen över. Alla medlemmar i GEN granskas regelbundet för att säkerställa att de uppfyller riktlinjerna i ISO 14024.

Contact
Gabriella Mellstrand
Marketing & Communications Director, Global
press@tcodevelopment.com

Press room
Find more information in our press room.

About TCO Certified
With over 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering eight product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Prenumerera

Media

Media