• news.cision.com/
  • TCO/
  • Allvarliga brister för skyddsombudens förutsättningar under pandemin

Allvarliga brister för skyddsombudens förutsättningar under pandemin

Report this content

Var tredje skyddsombud i TCO-förbunden uppger att de inte alls varit involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet under pandemin, visar en stor enkät som Novus gjort för TCO:s räkning. Var femte ombud menar att de inte kunnat utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt under samma period. TCO ser det som ett stort problem då skyddsombudens arbete är nödvändigt för att förebygga stress och minska psykisk ohälsa. I förlängningen kan arbetet rädda liv även i tjänstemannayrken.

– Undersökningen visar på mycket allvarliga brister i förutsättningarna för skyddsombudens arbete för en god arbetsmiljö på landets arbetsplatser. Pandemin är självklart en mycket svår och på många sätt helt ny företeelse men i sådana lägen är det än viktigare att de regelverk vi har efterlevs, säger Therese Svanström, ordförande TCO. 

Sedan drygt tio år har psykisk ohälsa kommit att bli den främst orsaken till sjukskrivningar. TCO arbetar för att så långt det är möjligt förhindra att sjukskrivning uppstår. En central fråga är det systematiska arbetsmiljöarbetet. TCO:s undersökning visar på stora brister på det området under pandemin. 

– Vi kan se att på att arbetsplatser där det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar så är det en så kallad friskfaktor. När det finns ett bra samarbete med skyddsombuden minskar stress och psykisk ohälsa. Under pandemin har det dessutom ställts på sin spets ytterligare. Till exempel har förekomsten av hygienåtgärder och skyddsutrustning inom vården och omsorgen spelat en viktig roll för smittspridningen. I vissa sammanhang kan det ha varit skillnaden mellan liv och död, säger Therese Svanström. 


För mer information:

José Gutierrez, presschef, 072-207 35 53, jose.gutierrez@tco.se