En efterlängtad och välkommen satsning på arbetsmiljöområdet


TCO har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, Saco, SKL, Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen under en lång tid drivit på arbetet med att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljön. Därför är det glädjande att den nya Myndigheten för Arbetsmiljökunskap snart är på plats. 

- Den är sedan länge efterlängtad av arbetsmarknadens parter. Det har saknats en nationell aktör på arbetsmiljöområdet och arbetsmarknadens parter är överens om att behovet är stort. Därför är det av särskild vikt att detta blir en långsiktig satsning, säger Eva Nordmark, Ordförande TCO.

- För TCO är det angeläget att arbetsmarknadens parter knyts till verksamheten så att våra kunskaper från ett föränderligt arbetsliv tas tillvara, säger Eva Nordmark, TCO Ordförande.

Bland tjänstemännen upplever 42 procent stress i arbetet enligt statistik från SCB. 

- Särskilt oroväckande är att stressen är mest utbredd bland yngre i kvinnodominerade yrkesgrupper. I åldersgruppen kvinnor 20 – 34 år har mer än hälften en stressig arbetssituation, säger Eva Nordmark, TCO Ordförande.

- Stressen i arbetslivet är nutidens viktigaste utmaning att komma till rätta med. Jag vill gratulera Nader Ahmadi till tjänsten som GD på  den nya Myndigheten för Arbetsmiljökunskap i Gävle. Det blir ett mycket viktig uppdrag.Kontakt på TCO:

Karin Emanuelli, presschef

Mobil: 0708-390206

E-mail: karin.emanuelli@tco.se


TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera