Få tjänstemän vill jobba längre trots oro för låg pension

Report this content

Många tjänstemän, framförallt kvinnor, vet att de kommer att få en knapp ekonomi som pensionärer. De vet att de skulle behöva arbeta längre upp i åren för att få en högre pension. Ändå är sex av tio inte beredda att arbeta längre än planerat. Den främsta förklaringen ligger i arbetsmiljön i form av arbetsbelastning, arbetstempo och arbetstider. En lösning ligger i ökade möjligheter att byta jobb, tex genom vidareutbildning.

TCO har låtit SCB fråga 5 500 personer i tjänstemannayrken, i 11 yrkesgrupper, ålder 40-67 år, i Sverige angående deras syn på sin framtida pension.

Tre av fyra tjänstemän tror att de kommer att få svårt att klara sina levnadskostnader som pensionärer.

Sex av tio svarar att de inte är beredda att arbeta längre än planerat för att få en högre pension.

Anledningar till att de inte är beredda att arbeta längre är att de ser fram emot att gå i pension, att arbetet är psykiskt ansträngande samt att de inte anser att ytterligare år i arbete gör tillräcklig skillnad i pension.

Fler än hälften av tjänstemännen kan tänka sig byta jobb och arbeta längre i det nya jobbet. Av dem kan två av tre tänka sig vidareutbildning för ett nytt jobb.

Men många tjänstemän tror också att de skulle kunna arbeta längre i ett annat arbete, många gånger efter att ha vidareutbildat sig under en period.

Kortare och mer flexibla arbetstider de sista åren före pension skulle också göra att fler kunde arbeta längre upp i åren och sammantaget ge fler arbetade timmar.

-        För att tjänstemän ska orka ett längre arbetsliv så måste vi lägga mer krut på frågor som rör arbetsmiljön, särskilt den psykosociala arbetsmiljön. Vi måste också förbättra möjligheterna till utbildning, kompetensutveckling och omställning för yrkesverksamma i hela landet, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Läs mer i TCO:s rapport: För ett längre arbetsliv. Tjänstemännens planering för pension. Nr5/17.

För mer information:

Anna Karin Wallberg, presskommunikatör, 072-511 21 65, anna-karin.wallberg@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. TCO-förbundens medlemmar är både välutbildade och professionella yrkesutövare. De jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn. Bland yrkesgrupperna finns allt från ingenjörer, journalister och lärare till poliser, ekonomer och sjuksköterskor. Över 60 procent av medlemmarna är kvinnor.

Taggar:

Prenumerera