Handbok för jämställda möten

Report this content


TCO lanserar nu en handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktisk guide för hur man skapar mer demokratiska och inkluderande möten i föreningar och organisationer.

Handboken är skriven av Sara Haraldsson som är generalsekreterare för Maktsalongen. I inledningen betonar Sara Haraldsson vikten av denna handbok då föreningar och fackförbund inte är isolerade öar som är fria från samhällets övriga normer.

”Vi lever i ett ojämställt samhälle där män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp. Det syns inte bara i lönekuvertet, i bolagsstyrelsen eller i fördelningen av VAB-dagar: det syns också på våra årsmöten och kongresser. Vi får inte tro att de osynliga regler som präglar övriga samhället inte gäller hos oss,” skriver Sara Haraldsson i handbokens inledning.

TCO:s ordförande Eva Nordmark skriver i boken att det vilar ett extra stort ansvar att våga utmana normer och invanda mönster för att föreningar och fackförbund ska kunna utvecklas.

”Att demokratin är levande i föreningen eller förbundet är en grundförutsättning och ett förhållningssätt som vi har med oss hela tiden. Det är något av det finaste jag vet”, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark och skickar också med en uppmaning:

”Jag hoppas att du som läser den här boken, oavsett på vilken nivå du verkar, kommer känna dig inspirerad att testa något nytt!”

Boken är uppbyggd i enkla kapitel för hur man kan arbeta före, under och efter mötet och det finns tydliga checklistor att följa. Den vänder sig främst till förtroendevalda i TCO-förbunden, men kan användas av alla organisationer och föreningar som vill ha mer inkluderande, jämlika, jämställda och representativa möten.

TCO hoppas att handboken kommer att vara ett viktigt verktyg för att utveckla demokratin.

Du kan ladda ner den i pdf-version på https://www.tco.se/var-politik/Jamstalldhet-och-mangfald/handbok-for-jamstallda-moten/


Kontakta författaren

Sara Haraldsson, generalsekreterare Maktsalongen

sara@maktsalongen.se

0708-89 81 49


Kontakta TCO

Andreas Beckert, förbundssekreterare TCO

andreas.beckert@tco.se

0702-02 21 32


Petteri Flanagan Karttunen, presskommunikatör

petteri.flanagankarttunen@tco.se

0724-54 88 67TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media