Hemarbete vanligast i Stockholms län

Report this content

Mer än två tredjedelar av tjänstemännen i Stockholms län, 69 procent, har jobbat hemifrån helt eller delvis under pandemin. Det är den högsta siffran i landet, följt av Södermanlands län och Uppsala län. I Norrbottens län finns den lägsta andelen. Det visar en ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO.

– Ett ökat inslag av distansarbete kommer att vara en bestående förändring på många arbetsplatser efter pandemin. Vi står mitt i en distansrevolution som innebär ett enklare livspussel och ett ökat självbestämmande för många anställda. Arbetsgivarna behöver samtidigt vidta åtgärder för att de nya arbetssätten inte ska skapa nya klyftor och arbetsmiljöproblem, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Enligt en tidigare undersökning som TCO har låtit Novus genomföra är möjligheten till distansarbete efterfrågad. Nio av tio tjänstemän som har arbetat hemma under pandemin vill fortsätta att göra det i någon form även efter att rekommendationen om hemarbete tagits bort.

– Möjligheten till ökad frihet och enklare livspussel bör inte enbart gälla vissa yrkesgrupper. Även sjuksköterskor, lärare och poliser kan ha skrivbordsarbete och andra arbetsuppgifter som går att utföra på distans, säger Therese Svanström.

 

Sammanställning länsvis, yrkesverksamma tjänstemän som arbetat hemifrån huvudsakligen eller delvis under pandemin 

Län

Arbetat hemifrån, procent
Stockholms län 69
Södermanlands län 64
Uppsala län 63
Jämtlands län 60
Östergötlands län 60
Dalarnas län 58
Västerbottens län 57
Västernorrlands län 57
Hallands län 55
Västmanlands län 55
Skåne län 54
Blekinge län 53
Kalmar län 53
Örebro län 53
Västra Götalands län 53
Gotlands län 51
Kronobergs län 51
Gävleborgs län 44
Värmlands län 44
Jönköpings län 42
Norrbottens län 39
 

Fakta om undersökningen

SCB genomförde undersökningen på TCO:s uppdrag under mars–maj 2021 bland yrkesverksamma tjänstemän i åldern 26–64 år. Urvalet uppgick till 10 000 tjänstemän och svarsfrekvensen var 43 procent. Frågan som ställdes: Om du ser till tiden från det att covid-19 började spridas i Sverige, dvs från och med början av mars 2020 och fram till idag, hur har du då arbetat? I tabellen ovan redovisas de som svarade Har huvudsakligen arbetat hemifrån eller Har delvis arbetat hemifrån. Materialet är bearbetat med hänsyn till bortfall för att representera hela populationen i målgruppen.

För mer information:

José Gutierrez, presschef, 072-207 35 53

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund med mer än 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. TCO-förbundens medlemmar är både välutbildade och professionella yrkesutövare. De jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn. Bland yrkesgrupperna finns allt från ingenjörer, journalister och lärare till poliser, ekonomer och sjuksköterskor. Över 60 procent av medlemmarna är kvinnor.

Taggar:

Citat

Vi står mitt i en distansrevolution som innebär ett enklare livspussel och ett ökat självbestämmande för många anställda. Arbetsgivarna behöver samtidigt vidta åtgärder för att de nya arbetssätten inte ska skapa nya klyftor och arbetsmiljöproblem.
Therese Svanström, ordförande TCO