Kvinnor är julens projektledare

Tre av fyra kvinnor upplever att det är en kvinna som är julens huvudsakliga projektledare, med ansvar för att planera mat, julinköp, städning, besök och liknande julaktiviteter. Det visar en ny Novus-undersökning som har genomförts på uppdrag av TCO.

Att julens projektledare är en kvinna råder det inga tvivel om, oavsett vilken generation hon tillhör. 62 procent av kvinnorna i undersökningen upplever att det är de själva som är julens huvudsakliga projektledare i sin familj. Dessutom svarar 15 procent av kvinnorna att deras egen eller partnerns mamma projektleder julen.

När det gäller männen svarar 24 procent att de projektleder julen i sin familj. Endast 3 procent av männen och 1 procent av kvinnorna svarar att deras egen eller partnerns pappa projektleder julen. 

– Vi är många som kämpar med stress och press i arbetslivet, och har stora krav på oss att prestera och vara tillgängliga. För att mäkta med behövs återhämtning och vila för både män och kvinnor, säger Eva Nordmark ordförande TCO.

Det är en betydligt lägre andel kvinnor än män som uppger att deras partner står för planeringen. Endast 2 procent av de tillfrågade kvinnorna svarar att deras partner projektleder julen, medan 41 procent av männen menar att deras partner gör det.

Bland sammanboende par med barn som bor hemma är det ännu mindre jämställt. I den gruppen är det bara 10 procent av männen, men 67 procent av kvinnorna som svarar att de är familjens projektledare inför julen. Dessutom svarar 64 procent av de tillfrågade männen att det är deras partner som i huvudsak projektleder familjens jul. Endast 4 procent av kvinnor i samma familjesituation upplever att deras partner har projektledarrollen.

TCO:s ordförande Eva Nordmark ser allvarligt på att särskilt kvinnor i gruppen ”sammanboende par med barn som bor hemma” tar ett större ansvar för att projektleda julen. Att kvinnor tar ett större ansvar för livspusslet får konsekvenser för kvinnors hälsa och arbetsliv.

– Att kvinnor lägger mer tid på att få ihop familjens livspussel är ingen nyhet. Men vi behöver fortsätta belysa det och prata mer om konsekvenserna, som att fler kvinnor går ner på deltid när barnen kommer, vilket påverkar kvinnors löner och inkomster. Här behöver vi förändra och utmana normer för att öka jämställdheten, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Mer om undersökningen
Undersökningen genomfördes 5–11 december 2018 och resultaten baseras på 1007 helt genomförda webbintervjuer bland allmänheten, 18 år och äldre. Urvalet har dragits slumpmässigt ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel och resultaten har viktats på kön/ålder, utbildning, geografi och hur man röstade i 2018 års riksdagsval. 1700 fick en inbjudan. 59 procent av nettourvalet har genomfört hela intervjun.

För mer information:
Sandra Zetterman, presskommunikatör, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se
Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare, 070-22 33 229, asa.forsell@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Om oss

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund med över 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd. Läs mer på www.tco.se

Prenumerera