Livslångt lärande kräver en förändrad högskola

Report this content

TCO välkomnar regeringens förslag som tar bort hinder för yrkesverksamma eller studieovana att söka till högskolestudier. TCO anser att det viktiga är att de som söker in har rätt kompetens för att studera, oavsett hur de har uppnått den, inte minst för att möta behovet av kompetens inom dagens bristyrken.

Regeringen har presenterat propositionen Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande. Där föreslås att grundläggande behörighet till högskolan ska förändras, bl.a. genom att införa ett nytt prov som kan ge grundläggande behörighet.

TCO har väntat länge på att högskolan ska öppna en väg in i högskolan för de yrkesverksamma som saknar en fullständig gymnasieexamen men som i sitt arbetsliv tillgodogjort sig de kunskaper som krävs för högskolestudier.

-        Det viktiga är att ha rätt kompetens för att studera på högskolan, inte hur man har uppnått den, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.    

Om yrkesverksamma ges möjlighet att bygga på sina kunskaper genom högskolestudier kan kompetensförsörjningen i Sverige förbättras avsevärt och därmed minska den brist på viss yrkeskompetens som vi ser på dagens arbetsmarknad.  

TCO ser också positivt på att regeringen behåller dagens nivå på hur många som kan komma in genom Högskoleprovet.

-        Högskoleprovet ger en andra chans för många yrkesverksamma att söka in på högskolans mest attraktiva utbildningar, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

TCO skulle gärna se att högskolorna i högre grad använde sina möjligheter att skapa egna, lokala urvalsgrunder för att möta behovet av den kompetens som det råder brist på, på arbetsmarknaden.

TCO beklagar däremot att regeringen inte vill slopa systemet med meritpoäng. Systemet innebär att ett högre meritvärde ges för kurser i matematik, engelska och moderna språk.

-        Det motverkar att fler elever från studieovana hem söker till högskolan. Vi vill inte att ungdomars val under högstadiet och gymnasiet ska vara ett hinder för fortsatta studier, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

För mer information:

Anna Karin Wallberg, presskommunikatör, 072-511 21 65, anna-karin.wallberg@tco.se

Åsa Odin Ekman, utredare högskolefrågor, 072-529 24 48, asa.odinekman@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. TCO-förbundens medlemmar är både välutbildade och professionella yrkesutövare. De jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn. Bland yrkesgrupperna finns allt från ingenjörer, journalister och lärare till poliser, ekonomer och sjuksköterskor. Över 60 procent av medlemmarna är kvinnor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar