Pressinbjudan - TCO:s omställningskonferens

Report this content

Den 28 mars anordnar TCO en konferens om framtidens arbetsmarknad – ”Förändring pågår”. Under dagen samlas företrädare för olika branscher och sektorer för att diskutera hur vi får till en kompetensförsörjning för hög tillväxt, stark konkurrenskraft och bra välfärd.

Bland andra deltar ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, Caroline Berg, styrelseordförande i Axel Johnson, Ishtar Touailat, Head of Innovation Incubation Tieto, Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv och Eva Nordmark, ordförande TCO.

Datum: Torsdag 28/3

Tid: 8.30-15.00

Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Se programmet i sin helhet här.

Anmäl dig till: amanda.florin@tco.se

Varmt välkommen till hela eller delar av dagen!

För mer information:

Amanda Florin, pressekreterare, 072-204  22 54, amanda.florin@tco.se 

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. TCO-förbundens medlemmar är både välutbildade och professionella yrkesutövare. De jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn. Bland yrkesgrupperna finns allt från ingenjörer, journalister och lärare till poliser, ekonomer och sjuksköterskor. Över 60 procent av medlemmarna är kvinnor.

Taggar: