Skärpta visstidsregler, men fortfarande lätt att stapla

Arbetsmarknadsdepartementet har presenterat en promemoria (Ds 2015:29) med ett förslag som ska göra det svårare för arbetsgivare att ha samma person tidsbegränsat anställd under lång tid utan att ge personen en tillsvidareanställning. Bakgrunden är att TCO 2007 anmälde Sverige till EU-kommissionen för brott  mot EU-direktivet om visstidsarbete. Kommissionen har givit TCO rätt och driver ett fördragsbrottsärende mot Sverige. Om Sverige inte ändrar reglerna kan kommissionen väcka talan mot Sverige i EU-domstolen.

- TCOs anmälan och EU-kommissionens fördragsbrottsärende tvingar regeringen att agera. Förslaget är en skärpning jämfört med idag men tillåter fortfarande att man jobbar sex år hos en arbetsgivare utan att ha rätt till en tillsvidareanställning. Dessutom är det väldigt krångligt, säger TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom.

- TCOs lösning, med en övre sammanlagd tidsgräns på tre år under en femårsperiod oavsett vad man kallar den tidsbegränsade anställningar är både mer effektiv och enklare, samtidigt som den ger arbetsgivarna nödvändig flexibilitet, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef.

- Tidsbegränsade anställningar behövs men ska inte missbrukas. Även bland TCOs välutbildade medlemsgrupper är den otrygghet som långa kedjor av visstidsanställningar skapar ett problem. Visstidsanställningar är dessutom vanligare bland kvinnor än bland män, säger Samuel Engblom.

Förslaget i promemorian är tredje gången en svensk regeringen försöker lösa frågan. Två förslag som togs fram under den förra regeringen (Ds 2011:22) och (Ds 2012:25) fick hård kritik av remissinstanserna och ledde inte till någon lagstiftning. 2013 utfärdade därför EU-kommissionen ett motiverat yttrande mot Sverige. Kritiken förnyades i ett reviderat motiverat yttrande 2014.

Kontakt:
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef 070-2503770
Lise Donovan, chefsjurist 070-285 62 10

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media