Sverige måste agera mot arbetskraftsbristen

SCBs arbetskraftsundersökning visar på sänkt arbetslöshet. Aktuella siffror från Arbetsförmedlingen visar dessutom på en ökad brist på arbetskraft. Det försvagar tillväxten i landet och gör att kvaliteten på olika verksamheter sjunker.

SCBs arbetskraftsundersökning (AKU) för fjärde kvartalet för 2017 visar att arbetslösheten minskar i Sverige. Det är mycket positivt för alla som får ett arbete.

TCO noterar att Arbetsförmedlingen rapporterar att det råder arbetskraftsbrist inom åtta av tio yrken. Vi vet dessutom genom den demografiska utvecklingen att behovet av välfärdstjänster kommer att öka markant de närmaste tio åren.

-       Bristen på arbetskraft försvagar tillväxten i landet och gör att kvaliteten på olika verksamheter sjunker. Jag är djupt oroad över den situation vi redan har med skriande brist på t.ex. vårdpersonal, pedagoger och poliser. Vi måste agera nu om inte situationen ska förvärras, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

-       Det handlar om att kunna erbjuda utbildning för redan yrkesverksamma och anpassa studiefinansieringssystemet därefter. Därtill krävs att arbetsgivarna tar ett större ansvar för arbetsmiljön och blir en attraktiv arbetsplats för ett längre arbetsliv, avslutar Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Karin Emanuelli, presschef, 070- 839 0206

För ytterligare information

Mats Essemyr

mats.essemyr@tco.se

Taggar:

Om oss

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund med över 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd. Läs mer på www.tco.se

Prenumerera

Dokument & länkar