TCO: Trots starka siffror finns akuta problem på arbetsmarknaden

SCBs arbetskraftsundersökning för 2017 visar på sänkt arbetslöshet och ökad sysselsättning. Trots det finns det akuta problem på arbetsmarknaden. Brist på arbetskraft i många yrken försvagar tillväxten och sänker kvaliteten i välfärdssektorn. 

-         Arbetslösheten minskar  och sysselsättningen ökar. Särskilt glädjande är den positiva utvecklingen för utrikes födda. Det betyder dock inte att vi kan luta oss tillbaka och tro att arbetsmarknaden sköter sig själv. Arbetsförmedlingens prognoser visar att det råder arbetskraftsbrist inom åtta av tio yrken. Det försvagar tillväxten och sänker kvaliteten i välfärdssektorn, säger Eva Normark, Ordförande i TCO.

-         Detta visar att varken arbetsmarknads- eller utbildningspolitiken fungerar tillräckligt bra. Dessutom måste välfärdssektorn bli en bättre arbetsgivare för att kunna locka nya medarbetare och behålla dem som redan arbetar där. Det handlar bland annat om sjuksköterskor, lärare, poliser och socialsekreterare, säger Eva Nordmark.

-         Många av våra förbunds medlemmar som lämnar sitt jobb hänvisar till arbetsmiljön. Arbetsgivarna måste ta större ansvar för arbetsmiljön och erbjuda en attraktiv arbetsplats för ett längre arbetsliv, säger Eva Normark, Ordförande TCO. Vi vet dessutom genom den demografiska utvecklingen att behovet av välfärdstjänster kommer att öka markant de närmaste tio åren.

-         Jag vill därför se betydande förändringar i utbildningssystemet, inte minst inom högskolor och universitet. Utbildningsutbudet måste anpassas också till de yrkesverksammas behov och studiefinansieringen förbättras så att det blir privatekonomiskt möjligt för personer mitt i arbetslivet att under kortare perioder vara lediga på hel- eller deltid för att studera, säger Eva Normark, Ordförande TCO.


Kontakt:

Karin Emanuelli, presschef, 070- 839 0206

Taggar:

Om oss

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund med över 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd. Läs mer på www.tco.se

Prenumerera

Dokument & länkar