TCO: Utvecklingsledighet inte tillräckligt flexibelt

Report this content

Idag har utredningen ”Hållbart arbetsliv över tid” överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredaren Anders Wallner föreslår inrättandet av en utvecklingsledighet som innebär att, om arbetsgivaren godkänner det, ska man kunna vara ledig för att studera, praktisera eller starta företag.

- Vi beklagar att utredaren valt en så oflexibel lösning som bara medger ledighet på heltid. När vi har undersökt i vilken form TCO-förbundens medlemmar vill ha kompetensutveckling är det fler som vill kombinera arbete och studier på deltid än vad som vill studera på heltid, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO.

- Vad som behövs är istället kursutbud och studiefinansiering som gör det praktiskt möjligt att läsa på deltid, distans eller i kortare heltidsmoduler inom högskolan och yrkeshögskolan, säger Samuel Engblom.

I en undersökning som TCO lät SCB genomföra bland yrkesaktiva tjänstemän i åldern 30-55 år angav sex av tio att de, om de skulle vidareutbilda sig, ville studera på deltid samtidigt som de arbetade på deltid eller på annat sätt kombinera arbete och studier. En tredjedel ville studera på heltid. 

- Kompetensutveckling genom hela arbetslivet har många fördelar. Det höjer tillväxten, förlänger arbetslivet och gör att människor kan förverkliga sina drömmer. TCO ser gärna att årets valrörelse handlar om det, säger Samuel Engblom.

Utredningen har även haft i uppdrag att utreda ökade möjligheter till ledighet och sänkt arbetstid som verktyg mot stressrelaterad ohälsa.

Det är bra att utredaren har kommit fram till att ökad ledighet och sänkt arbetstid inte är lösningen för stressrelaterad ohälsa. Ohälsa som är ett resultat av dålig arbetsmiljö kan inte långsiktigt lösas genom att människor går ner på deltid, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO.

För mer information:

Daniel Axelsson, pressekreterare:

072-204 22 54

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar