TCO kommenterar regeringens förslag om en förändrad sjukförsäkring

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har på DN-debatt aviserat en rad åtgärder som svar på den allt mera massiva kritik som har riktats mot hur sjukförsäkringen fungerar. TCO välkomnar regeringens initiativ. Men hur långt det räcker återstår dock att se när de aviserade utredningarna, analyserna och uppdragen har omsatts i regelverk som tillämpas av berörda myndigheter och aktörer. Sedan kvarstår många problem – framförallt det att dagens rehabiliteringskedja innebär att många sjukskrivna tjänstemän går från sjukskrivning till arbete där de inte kan ta tillvara sin kompetens och erfarenhet.

-          TCO vill därför införa ytterligare ett steg i rehabiliteringskedjan där sjukskrivnas arbetsförmåga prövas mot arbeten inom det egna kompetensområdet innan en prövning sker mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande.   

-          På så vis kan samhället och de enskilda bättre ta tillvara kompetens och erfarenhet – vilket inte minst är centralt inom många bristyrken där sjukfrånvaron också ofta är högre än i genomsnittet avslutar Eva Nordmark. 

Presskontakt:

Mikael Dubois, utredare, TCO, 070-249 32 38

Karin Emanuelli, presschef, TCO, 070- 839 02 06

Taggar:

Om oss

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund med över 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd. Läs mer på www.tco.se

Prenumerera