TCO kommenterar vårbudgeten

Report this content

Det är nu, när svensk ekonomi går för full maskin, som regeringen borde ta initiativ till viktiga strukturreformer. Det säger Eva Nordmark, ordförande TCO,  i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

TCO har pekat på flera viktiga samhällsproblem – kompetensförsörjning och behovet av en genomgripande skattereform som sänker skatten på arbete och höjer den på miljö och konsumtion.

-        Dessa problem kommer att behöva åtgärdas och det hade varit bra om nödvändiga utredningar initierades nu, så att reformer kan inledas under nästa mandatperiod, oavsett vilka partier som då ingår i regeringen. Regeringen gör förvisso några viktiga och bra satsningar, inte minst på vården och på polisen, men det är bekymmersamt att de större greppen saknas, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

-        Det vi saknar i den ekonomiska vårpropositionen är framförallt en antydan om hur regeringen vill säkra den långsiktiga kompetensutvecklingen. Hur ska människor mitt i arbetslivet kunna vidareutbilda sig, undrar Eva Nordmark, ordförande TCO.

-        Regeringen borde också ta initiativ till en genomgripande skattereform som sänker skatten på arbete och höjer den på miljö och konsumtion.

-        Samtidigt välkomnar vi att det i vårändringsbudgeten finns flera satsningar som är viktiga för medlemmar i TCO-förbunden, t ex ökade resurser till tullen och polisen samt pengar till kommunerna för arbete med nyanlända. Det finns också flera lovvärda mindre satsningar på jämställdhet, bland annat medel för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet, säger Eva Nordmark ordförande TCO.

-        Vad gäller offentlig sektor lyfter regeringen fram behovet av att behålla eller anställa personal och skjuter till extra medel vilket TCO stödjer fullt ut, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar