• news.cision.com/
  • TCO/
  • TCO presenterar förslag för mer jämställda föräldrar i ny rapport

TCO presenterar förslag för mer jämställda föräldrar i ny rapport

Report this content

Trots att föräldraförsäkringen ger kvinnor och män samma rätt till betald föräldraledighet är uttaget långt ifrån jämställt. Idag presenterar TCO förslag för ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen i en ny rapport.

Män i Sverige tar bara en femtedel av dagarna med föräldrapenning barnets två första år. Kvinnor står alltså för fyra av fem dagar.

– Om vi vill öka jämställdheten på arbetsmarknaden och minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män behöver föräldraförsäkringen förändras så att föräldrar delar mer lika, säger Eva Nordmark ordförande TCO.

Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökningar arbetar en fjärdedel av kvinnorna i tjänstemannayrken deltid och bland dem är vård av barn den vanligaste orsaken till deltidsarbetet.

– Både kvinnor och män ska kunna jobba heltid och samtidigt vara föräldrar. Med våra förslag kan vi ta kliv framåt mot ökad jämställdhet samtidigt som föräldrarna behåller valfrihet att lägga upp föräldraledigheten utifrån sin familjs förutsättningar och preferenser, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

– TCO är för en tredelning av föräldraförsäkringen, men det finns ingen majoritet för det i riksdagen i nuläget. En mer jämställd fördelning av föräldradagarna är så angeläget att vi måste tänka både kreativt och pragmatiskt. Våra förslag kan vara den gyllene medelvägen som kan få brett parlamentariskt stöd, säger Eva Nordmark, ordförande TCO. 

TCO:s förslag för ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen: 

  • Byt ut de 90 lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen mot 90 föräldratidsdagar med ersättning på sjukpenningnivå. Föräldratidsdagarna får tas ut tio dagar om året, fem per förälder om barnet har två vårdnadshavare, mellan barnet är 3 och 12 år. Övriga 390 föräldrapenningdagar får tas ut före barnets treårsdag. Förslaget uppmuntrar föräldrar att dela mer lika på heltidsföräldraledigheten innan barnet börjar förskolan och förenklar för alla vårdnadshavare att få ihop livspusslet under barnets uppväxt.
  • Inför en jämställdhetspeng i föräldraförsäkringen. Vi föreslår att en skattefri klumpsumma på omkring 15 000–20 000 kronor betalas ut automatiskt till de föräldrar som delar lika (40/60 procent var) på föräldrapenningdagarna fram till barnets tvåårsdag. Det ger föräldrar positiva ekonomiska incitament att dela lika på heltidsföräldraledigheten när barnet är litet.
  • Ge Försäkringskassan i uppdrag att utveckla sin handläggning och information kring föräldraförsäkringen så att föräldrar kan göra välinformerade val och väga in både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Vetenskaplig kunskap i beteendeekonomi bör användas så att olika former av nudging hjälper föräldrar att välja att dela lika. Nudging beskrivs som en metod för att vänligt putta någon i rätt riktning, utan att använda piska eller morot.
  • Utred om och hur föräldraförsäkringen kan förändras så att den fungerar bättre för egenföretagare och kombinatörer, det vill säga personer som både arbetar som anställda och som egna företagare. När det finns fler egenföretagare bland män än bland kvinnor och föräldraförsäkringen är sämre anpassad för egenföretagare än anställda, blir det svårare att nå en jämställd fördelning av föräldraledigheten.

Här kan du läsa hela rapporten Föräldraledigheten och livspussel - TCO:s förslag för ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen.

För mer information:

Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare, 070-22 33 229, asa.forsell@tco.se

Sandra Zetterman, presskommunikatör, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Prenumerera