TCO räds inte framtiden – vi längtar efter den

Report this content

Trygghet och säkerhet är viktigt. Det är en nödvändig grund som annat kan vila på. Men det räcker inte som svar på frågan vilket Sverige vi ska ha i framtiden. Därför kommer TCO att under den kommande valrörelsen lyfta fram hur vi stärker svensk utvecklingsförmåga, konkurrenskraft och välfärd. Inför valåret 2018 presenterar vi idag de områden där Sverige redan under nästa mandatperiod måste genomföra betydande reformer.

Den regering som tillträder efter höstens val ska föra Sverige in i 2020-talet. Många av de beslut vi fattar de närmaste åren kommer att ha konsekvenser långt in i andra halvan av 2000-talet.

Hur tar vi bäst tillvara ny teknik och vetenskapliga framsteg? Vilken typ av utbildning krävs för morgondagens arbetsliv och samhälle? Hur ska klimatomställningen genomföras? Hur ska våra relationer till omvärlden se ut när den globala ekonomin förändras? Det finns många viktiga framtidsfrågor som kräver svar.

- I valet 2018 kommer var fjärde röstande att vara en medlem i ett TCO-förbund. Historiskt har dessa avgjort vilka som vinner regeringsmakten. När vi har frågat dem vad som är avgörande för deras val av parti kommer ”att partiet har en politik för att utveckla Sverige positivt” på första plats, följt av ”att partiet har bäst politik för att ge alla människor möjligheter att lyckas”. De partier som kan erbjuda utveckling och framtidstro kommer att gå bra bland TCO-förbundens medlemmar, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Under den kommande valrörelsen kommer TCO att göra vad vi kan för att lyfta fram de viktiga framtidsfrågorna. Vi vill bidra till en politisk debatt som fokuserar på hur vi stärker svensk utvecklingsförmåga, konkurrenskraft och välfärd. I de prioriteringar inför valåret 2018 som vi presenterar idag pekar vi ut tre områden där Sverige redan under nästa mandatperiod måste genomföra betydande reformer:

• Stärkt kompetensförsörjning med bättre möjligheter till utbildning genom hela livet
• Ett mer hållbart arbetsliv genom satsningar på arbetsmiljö, trygghet och jämställdhet
• En bred skattereform

I TCO räds vi inte framtiden – vi längtar efter den! Vi ser fram emot att bidra till att få valrörelsen att handla om Sverige imorgon.

Läs mer i debattartikeln som publiceras idag och på www.tco.se

För mer information:

Anna-Karin Wallberg, presskommunikatör, 072-511 21 65, anna-karin.wallberg@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Prenumerera