• news.cision.com/
  • TCO/
  • TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Det är inte hållbart att det ser ut så här år efter år”

TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Det är inte hållbart att det ser ut så här år efter år”

Report this content

Förra året tog kvinnor i Sverige ut 71 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn. Männen tog bara ut 29 procent. Det visar TCO:s jämställdhetsindex som släpps idag.
– Det är inte hållbart att det ser ut så här år efter år. Föräldraförsäkringen behöver reformeras så att fler kvinnor och män delar mer lika på ansvaret för barnen, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Det ojämna uttaget av föräldrapenning och vård av sjukt barn påverkar kvinnors ekonomi på både kort och lång sikt, det påverkar också jämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor är borta längre perioder från arbetet än män, arbetar mer deltid efter föräldraledigheten och har lägre inkomst och pension.

– Nästan ingen är emot jämställdhet, men det är frustrerande svårt att nå politisk enighet kring reformer som leder till att kvinnor och män delar mer lika på föräldraledigheten, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

TCO:s förslag för ett mer jämställt uttag
TCO föreslår att  de 90 lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen byts mot 90 ”föräldratidsdagar” med ersättning på sjukpenningnivå. Dessa föräldratidsdagar får tas ut tio om året när barnet är 3-12 år samtidigt som övriga föräldrapenningdagar får tas ut innan dess. Förslaget får föräldrar att dela mer lika på föräldraledigheten innan barnen börjar förskolan. Föräldratidsdagarna underlättar också för alla föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt.

Ett annat förslag från TCO för att stimulera ett mer jämställt uttag är att införa en jämställdhetspeng i föräldraförsäkringen. Det är en skattefri klumpsumma på omkring 15-20 000 kronor som betalas ut automatiskt till de föräldrar som har delat lika (40-60 procent var) på föräldrapenningdagarna fram till barnets tvåårsdag.

TCO är positiv till en tredelning av föräldraförsäkringen, men ser inte att det är ett förslag som kan gå igenom i riksdagen då det saknar stöd hos allianspartierna.

– Med våra nya förslag kan vi ta stora kliv mot ökad jämställdhet samtidigt som föräldrarna behåller valfrihet att lägga upp föräldraledigheten utifrån sin familjs förutsättningar och preferenser. Det bör gå att enas över blockgränserna kring dessa förslag, säger Eva Nordmark.

Mer om TCO:s jämställdhetsindex
TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att följa utvecklingen av hur föräldrar delar på dagarna med föräldrapenning. Indexet visar hur stor andel dagar som kvinnor tar ut av totala antalet utbetalade dagar med föräldrapenning och vård av barn. Indexet beräknas årsvis för hela landet, alla län och även alla kommuner.

Ju närmare ett värde ligger 100, desto närmare är det att kvinnor tar ut all ledighet för omvårdnad av barn. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 betyder att män tar ut mer än kvinnor.

TCO:s jämställdhetsindex - per län

2017 2016
1 Västerbottens län 67,2 67,4
2 Gotlands län 68,6 67,9
3 Uppsala län 69,0 69,9
4 Stockholm 69,6 70,4
5 Jämtlands län 70,2 70,6
6 Norrbottens län 70,2 71,2
7 Hallands län 70,5 71,8
8 Örebro län 70,6 71,2
9 Västra Götalands län 70,9 71,9
10 Östergötlands län 71,0 71,9
11 Västernorrlands län 71,4 71,7
12 Blekinge län 71,4 72,6
13 Kalmar län 71,9 72,6
14 Jönköpings län 72,0 73,3
15 Kronobergs län 72,2 73,0
16 Västmanlands län 72,3 72,4
17 Dalarnas län 72,3 72,8
18 Södermanlands län 72,6 73,6
19 Värmlands län 72,6 73,3
20 Gävleborgs län 72,8 73,5
21 Skåne län 73,0 74,0
Hela landet 71,0 71,8

För mer information:
Sandra Zetterman, presskommunikatör, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se
Petteri Flanagan Karttunen, presskommunikatör, 072-454 88 67, petteri.flanagankarttunen@tco.se
Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare, 070-22 33 229, asa.forsell@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Prenumerera