TCO säger nej till LAS-utredningen - parterna har löst det

TCO lämnade idag in sitt remissvar på den så kallade LAS-utredningen. Hela betänkandet avstyrks. Om regeringen vill göra förändringar i det lagstadgade anställningsskyddet måste den gå vidare med de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna på arbetsmarknaden. Uppgörelsen mellan januaripartierna säger dessutom att om parterna kommer överens ska förslag läggas i linje med det. Det har parterna gjort och TCO förutsätter att utredningens förslag inte kommer att leda till lagstiftning.

– LAS-utredningen ger inga svar på hur de stora frågorna på svensk arbetsmarknad ska lösas. Den finns en skriande brist på personer med rätt kompetens inom samtliga sektorer. Att tro att vi får fler ingenjörer, sjuksköterskor eller lärare genom att det blir lättare att säga upp dem är ett feltänk av enorma proportioner, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

TCO:s förbund i privat, kommunal och statlig sektor har, med sina respektive motparter och tillsammans med förbund från andra centralorganisationer, ingått avtal och överenskommelser som innebär att det finns partsreglering eller förslag till sådana regleringar av de frågor som LAS-utredningen behandlar.

– Ett av TCO:s grunduppdrag är att värna partsmodellen. Det betyder bland annat att vi ska skydda den från inblandning av politiken. LAS-utredningens förslag är exempel på den typen av inblandning. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lovat svenska folket att utredningens förslag inte ska genomföras om parterna kommer överens. Det har de gjort och vi förutsätter att partierna håller vad de lovat. LAS-utredningen kan inte ligga till grund för ny lagstiftning, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Länk till TCO:s remissvar.

För mer information:

José Gutierrez, presschef, 072-207 35 53

Om oss

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund med över 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd. Läs mer på www.tco.se

Prenumerera