Hunky Dory outsourcar sin IT-drift till TDC Hosting och Tectura

Hunky Dory, ett av Sveriges mest framgångsrika kläddesignmärken, har valt att lägga ut driften av sitt affärssystem till den svenska driftleverantören TDC Hosting och Navisionpartnern Tectura. Företagen levererar nu en helhetslösning för Hunky Dorys affärssystem, vilket förenklar IT-driften och gör att Hunky Dory kan fokusera mer på kärnverksamheten.

För att förenkla sin IT-hantering och få en lösning som säkerställer transaktioner och logistik har Hunky Dory valt att samarbeta med TDC Hosting och partnern Tectura. Med Tectura får Hunky Dory en expert inom Navision. Applikationerna ligger hos TDC Hosting, vilket ger en stabil driftslösning med full support dygnet runt.

-          Säkerhet är viktigt för oss och vi ställer höga krav på våra IT-leverantörer. Med TDC Hosting och Tectura har vi fått en trygg och prisvärd serverlösning som gör att vi kan fokusera mer på vår affär. Vi kom i drift snabbt och det ska bli intressant att se det långsiktiga resultatet av vårt samarbete, säger Fredrik Wastenson, chef Affärsutveckling på Hunky Dory. 

 -       Vi är oerhört stolta över att Hunky Dory har valt oss som leverantör. Retailbranschen är viktig för oss och med denna affär hoppas vi kunna ta ett ännu större grepp om den. Det är inspirerande att kunna erbjuda en helhetslösning tillsammans med vår partner Tectura, en av Sveriges främsta Navision-leverantörer, säger Alexander Kehrer, VD för TDC Hosting.

TDC Hosting levererar drift av verksamhetskritiska IT-system. Tectura är en världsledande leverantör av Microsoftbaserade affärslösningar för medelstora och stora företag. Under 2009 ingick företagen partnerskap och tillsammans erbjuder de kunder systemet Navision på en stabil driftplattform.

Avtalet med Hunky Dory löper i tre år.

                            

Verkställande Direktör, TDC Hosting AB Alexander Kehrer alexander.kehrer@tdchosting.se Tel: +46 10 490 90 90, mobil: +46 76 720 90 90

Om TDC Hosting

TDC Hosting levererar drift av verksamhetskritiska IT-system. Företaget säkrar kunders IT-utrustning i datahallar, erbjuder tjänster som ökar nät- och serversäkerheten och driftar kunders utrustning till applikationsnivå. Resultatet blir enklare budgetering, minskade investerings- och personalkostnader samt mer tid för kunders kärnverksamhet.

TDC Hosting är dotterbolag till TDC A/S som har 170 anställda, 15 egna datahallar i Norden och över 6000 servrar i managerad miljö. TDC Hosting driftar mer än 500 kunder och har över 15 000 kunder på shared business services.

www.tdchosting.se

Taggar:

Dokument & länkar