Lars Glarborg ny vd för TDC Internordia AB

TDC Internordia fick på måndagen en ny vd. Lars Glarborg kommer från det danska moderbolaget TDC och kommer att arbeta och bo i Sverige på heltid.

TDC Internordia är en systemintegratör som knyter samman det bästa från den traditionella telekomvärlden med det bästa inom datakommunikation. ”TDC har tagit många steg framåt för att bli en stark och betydelsefull spelare på den nordiska marknaden, och jag ser fram emot att vara en del av den utvecklingen”, säger Lars Glarborg, ny vd för TDC Internordia. Lars Glarborg har varit verksam inom TDC-koncernen i 24 år och har stor erfarenhet av tele- och datakommunikation i de nordiska länderna. Glarborg har tidigare arbetat med bland annat utveckling och lansering av TDC:s strategi för service och outsourcing och har varit med och byggt upp ett flertal försäljnings- och teknikorganisationer. ”Det ska bli spännande att få leda TDC Internordia och få vara del av organisationen här i Sverige”, tillägger Lars Glarborg. TDC Internordia AB är ett helägt dotterbolag till danska TDC. Bolaget är en av de ledande leverantörerna av kommunikationslösningar i Norden. Genom en medveten satsning på konvergens inom data- och telekommunikation kan TDC Internordia i samarbete med moderbolaget TDC tillhandahålla IP-baserade tjänster oberoende av gränser och infrastruktur.

Om oss

TDC Internordia AB är ett svenskt, helägt dotterbolag till danska TDC. Bolaget är en av de ledande leverantörerna av kommunikationslösningar i Norden. Genom en medveten satsning på konvergens inom datakommunikation och IP kan TDC Internordia i samarbete med moderbolaget TDC tillhandahålla tjänster oberoende av gränser och infrastruktur.

Dokument & länkar