Mats Lundqvist utsedd att leda Song Networks

Mats Lundqvist, idag tillförordnad VD för Song Networks Holding AB (publ) (Song), har utsetts att omgående tillträda tjänsten som ordinarie VD för att leda Song med TDC A/S som ny ägare.

- Mats Lundqvist är ett naturligt och starkt val till tjänsten som VD för Song. Han har många års erfarenhet i branschen och som chef för Songs svenska verksamhet har han bidragit till att vända en förlusttyngd verksamhet på bara två år. Vi förväntar oss att Mats fortsätter att bidra till gruppens positiva resultatutveckling samt att bevara Songs tekniska kompetens och tydliga kundfokusering, säger Kim Frimer, VD för TDC Solutions. Som VD för Song har Mats Lundqvist ansvaret för verksamheten under och efter integrationen med TDC. Den första uppgiften är att utse en ny ledningsgrupp, vilket väntas vara klart innan utgången av november. - Song Networks har en stark position på data- och teleoperatörsmarknaden för företag i Norden. Med TDC som ägare tillförs vi ny kraft genom utökad infrastruktur och kompetens vilket gör oss till en attraktiv leverantör också för riktigt stora nordiska företag. Att få leda det arbetet är mycket inspirerande, säger Mats Lundqvist. Mats Lundqvist är född 1967 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han inledde sin karriär genom åtta år på McKinsey i Skandinavien. Mats blev sedan VD för Arrowhead, en dataoperatör ägd av Vattenfall, som förvärvades av Song. Under hans tid i Song har bolaget gått från ett negativt EBITDA-resultat om –33 MSEK under andra kvartalet 2002 till ett positivt EBITDA-resultat om 82 MSEK under det tredje kvartalet 2004. För information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Mats Lundqvist, Verkställande Direktör Telefon: +46 (0)8 5631 07 12 Mobil: +46 (0)701 81 07 12 E-post: mats.lundqvist@songnetworks.se Song Networks presstjänst Tobias Gyhlénius Telefon: +46 (0)8 5631 05 27 Mobil: +46 (0)701 81 05 27 E-post: tobias.gyhlenius@songnetworks.se

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Media

Media

Dokument & länkar