Song Networks blir TDC Song

Som ett viktigt steg i processen att integrera Song och TDC är det nya namnet för Song Networks bestämt. Det blir TDC Song.

I november 2004 förvärvade TDC, Danmarks ledande telekommunikationsföretag, Song Networks med målet att bli den ledande leverantören av IP-baserade kommunikationslösningar till företag i Norden. - Namnbytet är ett naturligt steg i integrationsprocessen och förstärker Songs varumärke med tyngden från TDC. Genom att behålla Song i namnet drar vi nytta av kännedomen om Song i Sverige, Finland och Norge. Och eftersom vi fortsätter att leverera nordiska IP-baserade kommunikationslösningar är det viktigt att kunder i hela Norden känner igen det nya namnet, säger Mats Lundqvist, VD för Song Networks. Det nya namnet kommer att börja användas under det första kvartalet i 2005 tillsammans med en ny logotype och varumärkesplattform. Fram tills dess fortsätter bolaget sin verksamhet under nuvarande varumärke, Song Networks. För information, vänligen kontakta: Song Networks Mats Lundqvist, VD Telefon: +46 (0) 8 5631 07 12 Mobil: +46 (0) 701 81 07 12 E-mail: mats.lundqvist@songnetworks.se Song Networks presstjänst Tobias Gyhlénius Telefon: +46 (0) 8 5631 05 27 Mobil: +46 (0) 701 81 05 27 E-mail: tobias.gyhlenius@songnetworks.se

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Media

Media

Dokument & länkar