TDC lanserar lösning för nästa generations IP-telefoni - fast och mobil konvergens baserat på IMS

TDC Business Trunk gör att kunderna kan flytta IP-telefonin ett steg längre ut i nätverken med datakommunikation, fast och mobil telefoni på en gemensam infrastruktur.

IP-telefoni har länge varit en företeelse inom företagens interna nätverk där applikationer och tjänster utvecklats lokalt. Samtidigt har kommunikation till omvärlden tvingats via traditionell telefoni. Utrustning och nätverk för kommunikation har byggts parallellt vilket skapat en separerad kommunikationsmiljö med begränsade möjligheter till integrationssynergier. Först på senare år har det utvecklats system och tjänster för IP-telefoni utanför företagens nätverk vilket ger kunden större utväxling på sin IP-telefoniplattform.

I samarbete med marknadsledande underleverantörer har TDC utvecklat TDC Business Trunk. Målet har varit att klara hela företagets kommunikationsbehov utan att göra avkall på vare sig säkerhet eller funktionalitet. SIP - som blivit den dominerade standarden inom IP-telefoni - utgör grunden för denna tjänst.

”Det här är ett naturligt steg i utvecklingen av IP-telefoni,” säger TDCs produktchef för IP-telefoni, Nicklas Dubén. "Med dagens robusta nätverk och plattformar är tekniken mogen för att vi och våra kunder ska känna trygghet i denna generationsväxling. Med en komplett tjänst som integrerar både fast och mobilt över SIP kan man nu börja prata om ”riktig” IP Telefoni, och det är tveklöst så att det är den här tekniken som kommer att dominera framöver.” fortsätter Nicklas Dubén

Förutom att befintliga investeringar i växlar och infrastruktur skyddas, så finns det flera andra viktiga fördelar med Business trunk:

• Tjänsten är separerad från Internet och påverkas inte av yttre hot.
• Trafiken krypteras och integritet och säkerhet skyddas genom QoS Utmärkt skalbarhet - från två till cirka 400 samtidiga samtal.
• Stöd för obegränsat antal kontor/anläggningar.

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Dokument & länkar