Call Center Europe samlar sina aktiviteter till Danmark

Report this content

Call Center Europe samlar sina aktiviteter till Danmark TDC Tele Danmark Call Center Europe stärker organisationen genom att samla alla aktiviteter till Call Center Europe i Sönderborg och har därför beslutat sig för att lägga ner avdelningen i Malmö. "Marknaden är pressad och beslutet är taget för att säkra ökad konkurrenskraft med fokus på omkostnader samt kärnkompetens. Strategiskt partnerskap i Sverige är dock en möjlighet vi kontinuerligt överväger," säger Administrerande Direktör, Vibeke Vesta, TDC Tele Danmark Call Center Europe. "Priskonkurrens på den Svenska marknaden har markant blivit allt skarpare sedan vi etablerade avdelningen i Malmö. Trots en imponerande försäljningsinsats från våra Svenska medarbetare, värderar vi att marknaden inte kan bära de omkostnader det medför att ha en självständig avdelning i Sverige." Förändringen medför även att samtliga aktiviteter och kompetensområden, gradvis samlas till Call Center Europe i Sönderjylland. Tjänster och produktområden inom Konference, Superfax och Interaktive Voice Responce (IVR) kommer att i framtiden flyttas över till TDC Tele Danmark Privat. "Call Center Europe i Sönderborg är en välfungerande enhet med solid storlek och styrka med en bra anpassad kundportfölj. Dessutom är rekryteringsunderlaget i Sönderjylland mycket stort, vilket innebär en klar fördel när Call Center Europe omhändertar uppdrag som kräver många olika språkresurser." säger Vibeke Vesta. De medarbetare i Danmark som förändringen berör, blir erbjudna omplacering till andra arbeten inom TDC. Ytterligare upplysningar: TDC's Press-Sekreteriat , Telefon. +45 70 20 35 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar