Team Sportia AB får ny styrelse

På ägarmöte och extra bolagstämma i Team Sportia AB, onsdag den 19 juni valdes en ny styrelseordförande och styrelse till bolaget. Detta är ett steg i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för pågående rekonstruktionsprocess och inför framtiden.

Den preliminära rekonstruktionsplanen blev i förra veckan godkänd av Tingsrätten och den nya styrelsen tar nu ansvar för att genomföra en framgångsrik rekonstruktion av bolaget. I samband med den extra bolagsstämman togs också ett enhälligt beslut av ägarna att öppna upp för extern finansiering och ägande i Team Sportia AB, något som tidigare varit begränsat.

Den tidigare styrelsen i Team Sportia AB valde för ett tag sedan att ställa sina platser till förfogande. Avgående styrelseordförande Lars Stenberg kommenterar:

Då bolaget är i en situation med behov av nytt kapital, ny bankfinansiering, så har styrelsekompetensen stärkts. Mixen av externa ledamöter i en kombination med starka ledamöter från ägarleden skapar förutsättningar för en framgångsrik rekonstruktion och stora möjligheter att utveckla både bolaget och kedjan i positiv riktning.

Den nya styrelsen i Team Sportia AB består av följande personer:

Mats Andersson (ordförande extern, nyval)
Med lång erfarenhet som operativ chef i Telia, CEO i Conductor AB och CEO i Anticimex AB, har Mats haft och har uppdrag i olika branscher inom handel, service, telekommunikation och IT.

Magnus Berthling (ledamot extern, nyval)
Affärsutvecklare och rådgivare med stor erfarenhet av företagsledning, förändringsprocesser och marknadsföring i flera bolag. Flera pågående styrelseuppdrag för bl.a. Lekia, Colorama.

Ronny Keskitalo (ledamot ägare, omval)
Ägare Team Sportia Kalix

Robert Gillewård (ledamot ägare, nyval)
Ägare Team Sportia Umeå.

Gunnar Ahlström (ledamot ägare, nyval)
Ägare Team Sportia Åkersberga. Tidigare mångårig VD för Norstedts Förlag och Akademibokhandeln AB, samt vice VD för KF Media. Lång erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete i handeln från både leverantörs­‐ och detaljistled.

Anders Edvardsson (ledamot extern, nyval)
CFO, Team Sportia AB, samt delägare i Team Sportia Växjö.

För mer information:

Lars Stenberg, tf VD och tidigare styrelseordförande, Team Sportia AB
E-­post: lars.stenberg@teamsportia.se Telefon: 070-651 78 90

Mats Andersson, Styrelseordförande, Team Sportia AB
E­‐post: mats.andersson@uninvest.se Telefon: 070-­819 00 19

Taggar:

Dokument & länkar