Stiftelserna ger 1,4 miljoner euro till teknisk forskning – miljövänlig teknik får starkt stöd

Report this content

Den 20 mars delar åtta stiftelser, fonder och föreningar ut över 1,4 miljoner euro i stipendier och pris för teknisk-vetenskaplig forskning. Många av årets stipendier fokuserar på utveckling av teknik som är skonsam mot miljön. De finansierade forskningsområdena sträcker sig från rening av kvicksilver till utveckling av nya solcellsmaterial.

För de största stipendierna svarar K. H. Renlunds stiftelse, som i år finansierar geologisk forskning med totalt 885 000 euro. Företaget Aquaminerals Oy från Kajanaland får ett stipendium på 30 000 euro av stiftelsen.

Företagets forskningschef Esther Takaluoma berättar att man med finansieringens hjälp ska utveckla en metod för att binda giftigt kvicksilver som används i guldgruvor. De stora gruvbolagen har frångått kvicksilver, men i små guldgruvor i framväxande ekonomier används ämnet fortfarande för att separera guldet från malmen.

Redan idag tillverkar Aquaminerals flera produkter för separering av kväve från industrins process- och avloppsvatten. De konkurrerande utfällningsmetoderna är i allmänhet kemikaliebaserade, medan Aquaminerals produkter tillverkas av naturmineraler. I kvicksilversepareringen används kaolinit- och magnesitmineraler från Paltamo.

”Metoden för kvicksilverrening är för närvarande på laboratoriestadium. Med stipendiets hjälp ska vi pilottesta metoden”, berättar Takaluoma.

Aquaminerals forskningsarbete ingår i en större helhet där man utvecklar effektiva och miljövänliga metoder för miljontals småguldgrävare i världen.

 

Stöd till ny typ av solceller

För det största antalet stipendier står i år Walter Ahlströms stiftelse som stöder doktorandforskning inom tekniska ämnen. En av stiftelsens över sextio stipendiater är Esko Salojärvi, doktorand vid Åbo universitet. Han utvecklar nya metallföreningar med vilkas hjälp solpanelerna kunde utnyttja också infraröd strålning förutom synligt ljus.

”Av solens strålning är omkring hälften strålning med längre våglängd än det synliga ljuset, men den strålningen utnyttjas inte i dagens solenergiproduktion”, berättar Salojärvi.

Om Salojärvi lyckas i sitt forskningsprojekt för utnyttjande av strålning inom det nära infraröda våglängdsområdet kan det förbättra prestationen hos tredje generationens färgämnessensiterade solceller. Den här solcellstekniken som gav Michael Grätzel Millenniumpriset för teknologi 2010 är föremål för ett enormt forskningsintresse.

”Målet är att skapa solceller som är effektivare – och billigare – än de traditionella kisesolcellerna.”

Som det nu ser ut kommer Esko Salojärvi att disputera våren 2021.

”Det vore fint om i min forskning fick till stånd någon konkret förbättring”, säger han.

Det sammanlagda beloppet av alla stipendier och pris som delas ut på evenemanget är 1 426 000 euro, fördelat mellan 149 personer eller företag.

 

Finansiering från stiftelser allt viktigare

I Finland finns idag omkring 800 stipendiestiftelser som beviljar stipendier för allmännyttiga ändamål inom vetenskap, konst och kultur. Stiftelserna har historiskt spelat en viktig roll som forskningsfinansiärer i Finland. Mången betydande finländsk innovation skulle aldrig ha sett dagens ljus utan stöd från privata stiftelser. Ännu på 1950-talet var stiftelsernas stöd till vetenskapen nästan dubbelt större än statens.

I och med de senaste årens nedskärningar inom den offentliga finansieringen har stiftelsernas betydelse som forskningsfinansiärer åter vuxit. De finländska stiftelsernas sammanlagda balansräkning uppgår till cirka 20 miljarder euro, och de årliga stipendier de med dessa medel som grund delar ut är en viktig sporre särskilt för forskare i början av sin karriär. Fasta anställningar med månadslön är en sällsynthet på doktorandstadiet. Exempelvis doktoranden Esko Salojärvi finansierar i år sitt arbete med stipendier från det egna universitet och privata stiftelser.

”Finansieringen från stiftelserna är verkligt viktig för forskarna”, berättar Salojärvi.

Stiftelsernas forskningsfinansiering är välbekant också för Aquaminerals Oy:s forskningschef Esther Takaluoma, som själv doktorerade 2015.

”Jag gjorde hela min doktorandundersökning med stipendiefinansiering”, berättar hon.

 

Millenniumprisets teman aktuella

Stipendieutdelningen ordnas av Teknikakademien TAF, en självständig stiftelse som i maj redan för åttonde gången beviljar Millenniumpriset för teknologi. Prisbeloppet är en miljon euro.

”Glädjande många av årets stipendiater har en liknande strävan som Millenniumpriset för teknologi: att ta fram innovationer som höjer människornas livskvalitet. Förhoppningsvis får vi i framtiden se deltagarna i dagens stipendieceremoni också tävla om Millenniumpriset”, säger Teknikakademiens vd Ari Ahonen.

 

Medierna är välkomna till stipendie- och prisutdelningsceremonin i Börshuset (Fabiansgatan 14, Helsingfors) den 20 mars klockan 15.

Alla belönade innovationer presenteras på TAF:s sidor:

http://taf.fi/events/awarding-ceremony-of-scholarships-and-prizes/

 

Mer information:

Kommunikationsansvarig Laura Manas, Teknikakademien TAF
+358 500 989 286, laura.manas@taf.fi

 

Stipendier och pris delas 2018 ut av:

Teknikakademien TAF är en självständig stiftelse som delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar andra evenemang. TAF erbjuder ett forum för forskarsamhället, näringslivet och den offentliga förvaltningen samt uppmuntrar unga att välja en karriär inom teknologi.

Prenumerera