Kommentar till dagens aktiehandel i Tectona Capitals noterade instrument

Report this content

Med anledning av den snabba kursförändringen i Tectona Capital önskar styrelsen framföra att styrelsen inte har kännedom om några väsentliga förändringar eller nyheter vilka avviker från halvårsrapporten.

I halvårsrapporten står det bland annat att ” Ny temporär lagstiftning införs med anledning av Corona vilket innebär att fastighetsägare inte har juridisk möjlighet att vräka hyresgäster”. Denna lagstiftning beräknas vara i kraft fram till juli 2021.

Just nu befinner sig Panama (där bolaget äger fastigheter) i hård ”lock down” vilken beräknas lätta den 14 januari.

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké för 2020                                                       26 februari 2021 kl 13:00

Halvårsrapport jan-juli 2021                                                         30 augusti 2021 kl 13:00

 

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 klockan 12:05.

Prenumerera