Tectona Capital AB offentliggör memorandum inför företrädesemission

Report this content

Tectona Capital AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen med teckning mellan den 16 oktober till den 5 november. Memorandumet samt villkor i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tectona.se/nyemission/ samt Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för en (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs sexton (16) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 1 november 2019 eller utnyttjats för teckning av B-aktier senast den 5 november 2019, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Villkor i korthet

Emissionskurs: 1,9 kronor

Emissionsbelopp: ca 5 mkr

Garanti: Emissionen är fullt garanterad

Avstämningsdag: 14 oktober 2019

Teckningstid: 16 oktober – 5 november

Handel med teckningsrätter: 16 oktober – 1 november

 

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.

Prenumerera

Dokument & länkar