Tectona Capital årsredovisning 2018

Tectona Capital AB lämnar reviderad årsredovisning för helåret 2018.

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande marknaden Panama City.

Prenumerera