Byggfusk döljs bakom den vackra fasaden

Mer än 160.000 nybyggda hus med putsade fasader måste totalrenoveras eller rivas på grund av felaktiga byggmetoder. Husen är så fuktkänsliga att de suger åt sig fukten som en svamp. När den en gång kommit in i väggen kan den inte ta sig ut igen. Skadan är skedd och den blir både dyr och hälsovådlig.

Enstegstätade fasader har orsakat stora problem och åstadkommit ett dåligt inomhusklimat med mögel i 160.000 nybyggda hus i Sverige. De har byggts med ett tunt fasadskal av plastbaserad puts på en konstruktion av organiska material som inte tål fukt. När fasaden blir otät blir konstruktionen våt och fukten kan inte försvinna genom det täta plastskalet. Det blir en perfekt grogrund för en svampodling. När fukten väl finns inne i huset är skadan skedd och huset måste totalrenoveras eller rivas.

Fel byggmetod skapar fukthärd

En undersökning som gjorts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, visar, att problemet uppstår i hus med tunna väggar, där putsen sitter direkt på en isolering av skum eller mineralull. Den kombinationen är ytterst fuktkänslig, även om det bara har blivit små sprickor eller ojämnheter i väggen. Skarven mellan fönstret och väggen och när man monterar rör och installerar ytterbelysning är exempel på när det är svårt att hålla de enstegstätade fasaderna täta. Det samma gäller när man bygger en altan eller sätter upp en markis.

– Man kan tänka sig en rengöringssvamp som blir genomblöt. Om man inte vrider ur den blir den aldrig helt torr och så börjar den lukta. Det är det som händer i den här typen av hus, där fukten har kommit in i konstruktionen och samlas där för att materialet suger åt sig fukt. Det blir fuktskador, mögel och dåligt inomhusklimat, som gör oss sjuka och påverkar välbefinnandet i vårt eget hem, säger Tommy Bisgaard, direktör för den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se.

Tegel är en pålitlig lösning

Tegel är ett naturligt material och porerna i de färdiga stenarna är förhållandevis stora. Det betyder att teglet kan ta emot vattenånga från luften men också att fukten kan försvinna fort igen. Teglet andas och tar inte skada av fukten. Tegel är ett oorganiskt material som tillverkats av lera och bränts i över 1.000 grader. Mikroorganismer som mögel kan därför inte växa på tegel, eftersom det inte innehåller någon näring.

– Därför heter lösningen tegel med puts om man vill bygga ett hus med putsad fasad. Flera hundra års erfarenhet visar att puts på tegel är en mycket hållbar lösning, eftersom cement/kalk/murbruksbaserad puts liksom tegel är ett oorganiskt material. Teglet andas genom murbruket och det betyder, att fukten i väggen kan ta sig ut. Den här lösningen är en säker byggmetod som har prövats under de senaste 800 åren och de två materialen samarbetar mycket bra i väldigt många år, säger Tommy Bisgaard.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Media

Media