Håll värmen på terrassen

En öppen spis i tegel sprider värme både under de ljusa sommarkvällarna och de första höstkvällarna.

De skandinaviska ljusa sommarkvällarna vill vi gärna tillbringa ute på terrassen men antalet tropiska nätter är begränsade. Därför har vi vant oss vid att – efter hand som kvällen fortskrider – ha tröjor och plädar inom räckhåll och att tända el- eller gasolvärmaren. Men det finns ett alternativ. En öppen spis i tegel.

Det finns många fördelar med en murad spis. Dels de vackra flammorna, ljudet från den knastrande elden och doften av ved, och dessutom kan du utnyttja värmen på allra bästa sätt. När du tänder spisen värms teglet upp och eftersom det kan ackumulera värmen så bra så kommer stenarna att avge mycket värme under de närmaste timmarna – även när brasan har slocknat.

– Med en murad spis kan man få ut mer av de ljusa sommarkvällarna och den tidiga hösten – särskilt om den är placerad så att man samtidigt kan sitta i lä av en vägg. Fördelen med en murad spis är teglets förmåga att hålla värmen. Det går inte lika bra med en terrassvärmare. Så fort du stänger av gasen eller strömmen så försvinner värmen, säger Tommy Bisgaard, direktör för den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se.

Det finns väldigt många möjligheter både när det gäller placeringen och spisens utseende. Den kan muras som en del av huset och eventuellt vara ansluten till en invändig öppen spis. Man kan också välja att placera den intill en vägg i en murad gårdsmiljö eller placera den fritt – kanske i ena änden av terrassen. När det gäller det utvändiga utseendet kan den öppna spisen vara i rått tegel eller putsas i en färg som stämmer väl överens med huset.

Vad ska man tänka på?

Det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller innan man börja mura sin öppna spis. Byggreglementet måste förstås följas. Rökgångar och skorsten måste ha de rätta dimensionerna och den korrekta utformningen för att undvika brandfara . Dessutom ska man vara säker på att det är bra drag i skorstenen och det kan med fördel styras med hjälp av ett spjäll. Öppna eldstäder ska ha en egen skorsten. Om du är osäker så ska du kontakta en sotare innan du börjar arbetet. Till själva spisen används massivt, eldfast tegel, vilket normalt sett inte behövs för rökgångar och skorsten, där räcker det med vanligt, massivt tegel.

För mer inspiration till ditt uteliv, både på terrassen, vid den öppna spisen och i trädgården, gå in på www.tegelinformation.se

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Media

Media