Se till att ditt hus inte ruttnar inifrån

Byggmaterial som inte täcks över ordentligt och felaktigt materialval med tanke på klimat och väderförhållanden kan både förstöra inomhusklimatet och ge upphov till fuktskador som inte går att reparera i nybyggda hus.

När man bygger nytt eller bygger till så utsätts byggmaterialet för väder och vind. Det blir ofta blött eftersom det inte täcks över ordentligt eller för att man bygger i fuktigt väder. Det skapar en bra grogrund för fukt och mögel i vissa material. Mögel är mycket hälsovådligt och det är få försäkringar som täcker rötskador.

Det kan ta månader eller år att minska fuktmängden till en acceptabel nivå när trä eller gips har blivit fuktigt. Det innebär, att fukten byggs in i huset via det blöta materialet. När de samtidigt packas in i helt täta membran blir husen så täta att det kan uppstå skador som inte går att reparera. I Sverige har mer än 160.000 hus utsatts för det här problemet. Det finns många fördelar med att följa den skandinaviska byggtraditionen och använda tegel, eftersom det utmärker sig för sin förmåga att lätt ta upp fukt och avge den snabbt igen utan att ta skada eller skada de konstruktioner som teglet är en del av.

Fuktigare klimat gör tegel till ett klokt val
Undersökningar visar, att det nordiska klimatet blir varmare och fuktigare med milda vintrar och flera frost- och töperioder. På så sätt blir fukt ett centralt ämne i takt med att husen blir allt tätare.

– När man väljer material till sitt hus är det viktigt att ta hänsyn till framtidens klimatförändringar och de nya isoleringskraven, säger Tommy Bisgaard, direktör för den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se. Ett fuktigare klimat med mildare vintrar ger tegel en enorm fördel framför till exempel trä, som är mycket fuktkänsligt.

Forskning från Dansk Teknisk Universitet, DTU, visar att tegel torkar dubbelt så fort som trä. Dessutom har tegel en livslängd på mer än hundra år medan trä har en livslängd på mellan tjugo och femtio år beroende på väderpåverkan och hur träet har behandlats. Trä är dessutom mycket känsligt för mögel och röta.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Media

Media