Tegel är arkitekternas favoritklossar

Tegel hör till de mest eftertraktade byggklossarna bland arkitekterna. De vet att genom att bygga i tegel kan man skapa hus som stämmer väl överens med beställarens smak och personlighet. Idag finns tegel i en uppsjö av former och färger och det gör det till en enastående byggsten som kan bli utgångspunkt för personliga, väl gestaltade hus som håller i många generationer. Det inspirerar kunniga arkitekter som kombinerar tegel på olika kreativa sätt.

Tina Francke på Horisont Arkitekter AB i Malmö är arkitekt SAR/MSA och hon fascineras av hur kontakten med en kund sätter igång hennes energi.

– Man måste veta vem man ritar åt, det handlar ju om att skräddarsy ett hus åt någon som förhoppningsvis ska bo där väldigt länge.

Hon gestaltade sitt eget hus i Västra hamnen i Malmö och valde en fasad i svart tegel och med fönster i australiensisk, gulaktig ek. Det personliga uttrycket gjorde att hon och huset fick pris som ”Årets småhus 2008” av Malmö stads stadsbyggnadskontor.

Teglets många möjligheter

Tegel består av lera, som bränns vid en temperatur på över 1000 grader. Innan bränningen kan den våta leran formas på många olika sätt. Teglet får ett högt designmässigt innehåll och förvandlas till byggstenar som ger en arkitektur som utmärker sig. Det finns heller ingen begränsning i färgen och ytstrukturen på bränt tegel. Från naturen själv får leran olika färger när den bränns. Om leran är röd- eller gulbränd beror på hur mycket järn och kalk den innehåller. Idag blandar man dessutom i den färg man vill ha före bränningen och får därmed ett personligt tegel.

– Idag är vi inte längre beroende av att den bärande konstruktionen ska vara i tegel. Vi kan se teglet som en unik byggkloss och som ett väldigt dekorativt byggelement. Tegel finns i många olika storlekar – tjocka och tunna, korta och långa. Det kan till exempel bli en snygg effekt om fasaden muras med tunna och långa tegelstenar. Teglet kan också stå på högkant eller ligga på tvären, eller också muras omlott. Man kan leka med hur många färger och mönster som helst, säger Tommy Bisgaard, direktör för den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se.

Bara fantasin sätter gränser

Fasaden behöver inte bara bestå av släta ytor med dörrar och fönster. Mönstret kan brytas med inlägg av lodräta stenar och övergången mellan fasaden och taket kan markeras med utskjutande partier. Karmen under fönstren kan också muras i glaserat tegel för att på så sätt skapa kreativa kombinationer.

– Tegel är ett sunt och hållbart material, säger Tina Francke. Som arkitekt har man ett ansvar inte bara för kundens önskemål utan också för platsen där huset ligger, för miljön och för att ekonomin blir rätt – både på kort och lång sikt.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Media

Media