Tegel är det mest klimatsmarta byggmaterialet i Skandinavien

Mursten och taktegel är Skandinaviens mest klimatsmarta byggmaterial. Det består av 100 % naturmaterial och kan i vårt hårda klimat hålla i över 100 år.

Nordisk stil och hållbarhet är riktiga inneord just nu när svenska arkitekter och ingenjörer utformar storstilade byggprojekt som höghus, bostadskvarter, skolor och förskolor.

Det är inne att göra något för den stora gemenskapen. Klimatförändringar och en hotad miljö utmanar arkitekter och ingenjörer att tänka i långsiktiga och energiriktiga lösningar.

Det kanske är av just den orsaken som tegelhus vinner mark i ett Sverige som annars älskar trä.

Lång livstid gagnar miljön
Hållbarhet handlar nämligen inte bara om materialens miljömässiga påverkan, utan om att tänka på helheten, så att man även skapar ett hälsosamt inomhusklimat och en förnuftig totalekonomi.

30–50 % av det totala CO2-utsläppet från en byggnad sker i produktions- och byggfasen. En stor del av en byggnads klimatpåverkan sker alltså i bygningens levetid. Det är därför en viktig faktor i CO2-beräkningen för en byggprodukt att produkten håller i många år og har et lavt vedligeholdelsesforbrug.

”Det är skillnad på om vi endast intresserar oss för den miljöpåverkan som sker i produktions- och byggfasen eller om vi sprider våra intressen och ser på hur miljön påverkas när byggnaden är färdigproducerad. Då blir det nämligen även en fråga om hur vi använder och underhåller byggnaden och när byggnaden rivs är det skillnad på om materialen kan återanvändas, ska brännas eller måste avyttras”, säger Tommy Bisgaard, VD för tegelinformation.se.

100 % naturmaterial
Ett tegelhus håller normalt sett betydligt längre än ett hus i trä. Träfasader kräver regelbundet underhåll med impregnering eller färg, och byte av fasaden ungefär var 40:e år. Tegel däremot kan stå obehandlat utan underhåll i över 100 år. Det finns tegelstenar i världen som är över 3 000 år gamla.

Tegel som används som mursten är till 100 % naturmaterial. Minst 95 % av tegel kan återanvändas eller återvinnas, och ersätter då nya råvaror. Den lilla del som eventuellt deponeras skadar inte miljön, då tegel inte påverkar jord eller grundvatten. Trä som är ytbehandlat eller impregnerat ska däremot brännas i speciella anläggningar och kan inte deponeras av hänsyn till grundvattnet.

”En titt på totalekonomin gör tegel till Skandinaviens mest klimatsmarta byggmaterial. Det är till 100 % naturmaterial, kräver inte något underhåll, har en förväntad livstid på minst 100 år och i stort sett allt material kan återanvändas eller återvinnas”, avslutar Tommy Bisgaard.

Fakta:

  • Mursten och taktegel är till 100 % naturmaterial. De består av en blandning av sand, vatten och lera. Murbruket är lika naturligt. Det består av kalk, cement, grus och vatten.
  • Tegel till mursten och taktegel finns naturligt i gula och röda nyanser. Färgen beror på hur djupt leran grävs upp. Det översta lagret lera i en utgrävning är rödlera och det nedersta är blålera. I dag finns mursten och taktegel även i färgerna gul, röd, rosé, gulröd, blått och grått. Dessa färger uppstår bl.a. genom att man blandar olika lerblandningar eller att man tillför mindre mängd syre i bränningsprocessen.
  • Trä är inte en del av lösningen när man ska bygga en ny förskola i Nässjö, som ligger i hjärtat av den svenska träindustrin. Här menar man att trähus är för ömtåliga och för dyra i underhåll. Källa: Thorbjörn Svensson, Teknisk förvaltningschef i Nässjö kommun.
  • Asker Kommune i Norge skickade förra året ut ett pressmeddelande om att kommunen hade sparat miljontals kronor genom att bygga stadens skola i tegel istället för i trä. 

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Media

Media