Analog bygglovshantering bromsar företag

Den digitala servicen för bygglovsansökningar varierar stort mellan Sveriges kommuner och förbättringspotentialen är stor. 7 av 10 kommuner har överhuvudtaget inte digitaliserat sin bygglovshantering, visar en kartläggning från Teknikföretagen. 

Ett bygglov kan vara avgörande för verksamhetens tillväxt, inte minst för små och medelstora företag. Företag är därför i stort behov av en effektiv bygglovshantering.

- Att det finns så stora skillnader mellan kommuner är inte acceptabelt, säger Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen. Enbart i tre av tio kommuner är det möjligt att söka bygglov med e-legitimation. Övriga har mer eller mindre pappersbaserade ansökningsprocesser. Bygglov är den kommunala service som företagarna är minst nöjda med, och där missnöjet dessutom har ökat de senaste åren. Så kan vi inte ha det.

Teknikföretagen anser att det behövs ytterligare insatser för att uppnå en enhetlig, förutsägbar, transparant och effektiv bygglovshantering i Sveriges kommuner. Målsättningen bör vara ett nationellt och digitalt system för att hantera bygglovsansökningar.

- Regeringen behöver tillsammans med SKL och myndigheterna ta fram en lösning som är digital och nationell. Både Danmark och Norge har kommit längre på det här området, vi kan bättre, säger Amelie von Zweigbergk

Teknikföretagen har nu överlämnat rapporten till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Vi vet att regeringen jobbar med det här, och vi hoppas att en lösning kan komma på plats så snart som möjligt, avslutar hon.

Taggar:

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.