Bilindustrin accelererar men högt kostnadsläge oroar

Bil- och transportmedelsföretagen fortsätter att dra uppåt och tillväxten 2014 kan bli stark. Europamarknaden förefaller att ha bottnat, men det finns oro för svenska anläggningars och leverantörers konkurrensförutsättningar.

– Ordertillväxten för industrin i allmänhet och även för bilindustrins svenska leverantörer har efter sommaren varit mer dämpad särskilt på hemmamarknaden, säger chefekonom Anders Rune med hänvisning till Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets tredje kvartal. Samtidigt kan vi se att de svenska leverantörerna ökar exporten till Europa och även att leverantörsindustrin där har passerat botten i produktionen.

Bil- och transportmedelsindustrin är den sektor som dragit upp produktionen i Sverige med tydliga positiva effekter på stora delar av leverantörsindustrin. Teknikföretagen räknar med att tillväxten blir runt fem procent redan i år. För 2014 kan det bli tvåsiffriga belopp.

– Vi ser en tilltagande produktion för bilindustrins leverantörer, men viss oro måste samtidigt uttryckas vad gäller konkurrensförutsättningarna för verksamheterna i Sverige. En stark krona och ökade reallöner har redan tryckt upp det svenska kostnadsläget påtagligt. Denna försämring ser dessvärre ut att fortsätta eftersom man på flera håll utomlands pressar ned sina kostnader, säger Anders Rune.

De svenska leverantörerna har kraftigt försämrad lönsamhet och vinstmarginaler. Det framgår av de nya siffror på lönsamhet och vinstmarginaler som Teknikföretagen presenterar idag. För bil- och transportmedelsindustrins svenska anläggningar var rörelsemarginalerna under 2012 fortsatt obefintliga eller under en procent.

Diagram och tabeller bifogas.

Anders Rune presenterar lönsamheten, konjunkturläget och utsikterna för svensk bilindustri och leverantörer idag kl 13.30-14.00 på Stora Leverantörsdagen på Chalmers i Göteborg, lokal RUNAN där han finns tillgänglig under dagen.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi ser en tilltagande produktion för bilindustrins leverantörer, men viss oro måste samtidigt uttryckas vad gäller konkurrensförutsättningarna för verksamheterna i Sverige.
Anders Rune, chefekonom