Fler anställningar med lagändring

När företagen ska anställa är lagen om anställningsskydd ett hinder, enligt en undersökning bland Teknikföretagens medlemmar. En lagändring skulle ge fler anställningar och bättre rörlighet på arbetsmarknaden.

Undersökningen baseras på enkäter till 750 medlemsföretag.

– Det är uppenbart att företagen påverkas negativt av reglerna - de begränsar deras konkurrensförutsättningar och möjligheter att växa, säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.

– Vår förhoppning är att rapporten ska starta en diskussion om hur en lag som reglerar anställningar och uppsägningar bör se ut i framtiden.

Runt 70 procent av teknikföretagen säger att lagen om anställningsskydd har en negativ inverkan på deras vilja att anställa. Det innebär bland annat att de ställer större kvalifikationskrav på de personer de ska anställa, vilket betyder att det blir svårare för till exempel unga och invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

Turordningsregler och företrädesrätt leder till att arbetsgivare inte kan behålla önskad kompetens, vilket försvagar företagens konkurrenskraft och hämmar rörligheten på arbetsmarknaden.

Undersökningen visar också att företagen väljer andra anställningsformer än tillsvidareanställning eller helt avstår från att anställa och istället hyr personal från bemannings- och konsultföretag.

Lagen upplevs även som ett bekymmer när man måste säga upp medarbetare. Det gäller både när anställningen avslutas på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl.

– Det är tydligt att företagen skulle anställa fler om reglerna ändrades. Det skulle också innebära att fler skulle tillsvidareanställa i stället för att visstidsanställa, säger Anders Weihe.

Anders Weihe, förhandlingschef 08-782 08 87, 070-550 91 85
Robert Tenselius, ekonom 08-782 08 32, 070-425 40 00

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Vår förhoppning är att rapporten ska starta en diskussion om hur en lag som reglerar anställningar och uppsägningar bör se ut i framtiden.
Anders Weihe, förhandlingschef