Fortsatt lågkonjunktur

Utvecklingen under årets andra kvartal visar att lågkonjunkturen kvarstår. Flertalet branscher har fortsatt minskande ordervolymer både på export och här hemma, med det finns också positiva inslag, enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets andra kvartal.

- Positivt är att ordervolymerna sammantaget är mer oförändrade jämfört med årets första kvartal. Kapacitetsutnyttjandet är därtill lite högre, men i övrigt är bilden att lågkonjunkturen fortsätter, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Leverantörerna i Sverige visar på en mer omfattande och fortsatt nedgång i ordervolymerna. Här rapporteras nu också en tydlig försämring för leverantörer till tele- och elektroindustrin både för exporten och hemmamarknaden. Byggindustrins leverantörer har också färre order.

Bland branscherna är skillnaderna stora. Bilindustrins exportorder ökar och metallvaruföretagens exportorder överraskar positivt samtidigt som maskinindustrin och andra investeringstunga branscher går ned. Summerar vi utvecklingen i de olika branscherna och grupper av leverantörer är det fem av åtta som har minskande ordervolymer på export. Motsvarande siffra för hemmamarknaden är minus för sex av åtta.

- Konjunkturen pekar därmed fortfarande ned för flertalet företag även om nedgången sammantaget inte är lika omfattande som tidigare i år, avslutar Anders Rune.

Teknikföretagens konjunkturbarometer omfattar uppgifter från 485 företag/koncerner (varav hälften, eller 242 är leverantörsföretag) med en sammanlagd försäljning på 530 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 % på export.

Rapporten kan laddas ner på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 80

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Citat

Positivt är att ordervolymerna sammantaget är mer oförändrade jämfört med årets första kvartal.
Anders Rune, chefekonom