Johan Ekesiöö ny ordförande för Teknikföretagen

Teknikföretagens stämma har i dag valt Johan Ekesiöö till ny ordförande för perioden 2013-2016. Samtidigt omvaldes sittande styrelse med den ändringen att Håkan Samuelsson ersätter Magnus Hellsten, båda Volvo PV.

– Det är med stor glädje som jag tar mig an ordförandeskapet i Teknikföretagen. Det är ett viktigt uppdrag för svensk industri och jag ser fram emot att tillsammans med Teknikföretagens medarbetare och medlemsföretag fortsätta arbetet för att stärka teknikindustrins internationella konkurrenskraft, säger Johan Ekesiöö.

– Med Johan Ekesiöö får Teknikföretagen ännu en ordförande med gedigen bakgrund och lång erfarenhet inom industrin. Johan är en mycket kompetent industriledare som dessutom är väl förtrogen med vårt arbete genom att han är styrelseledamot i Teknikföretagen sedan 2011 och i Svenskt Näringsliv sedan 2008, säger Teknikföretagens vd Åke Svensson.

Kort om Johan Ekesiöö:

Född 1954

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Master of Science från MIT, Massachusetts Institute of Technology

Har arbetat i olika positioner inom IBM i USA, Norden och Sverige sedan 1979 med undantag för ett par år i början av 2000-talet då han arbetade i riskkapitalbranschen och drev eget företag.

Styrelseordförande i IBM Sverige samt Norden-ansvarig för IBM:s tillväxtområden

Ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse samt IVA:s Avd XII

Jonas Cohen, informationschef, 08-782 09 12

Taggar:

Media

Media

Citat

Med Johan Ekesiöö får Teknikföretagen ännu en ordförande med gedigen bakgrund och lång erfarenhet inom industrin.
Åke Svensson, vd Teknikföretagen