Kina allt mer betydelsefullt för svenska företag

Teknikföretagens nya rapport om Kina, den tredje i ordningen, visar tydligt att svensk industri nu är inne i en mer konsoliderad fas vad gäller verksamheterna i Kina. Tillväxten är för flertalet betydligt svagare, en trend som ser ut att fortgå både på makronivå och för industrin. Konkurrensen ökar därmed påtagligt och särskilt för underleverantörer där inhemska tillverkare i ökad omfattning erbjuder snabba leveranser med minst likvärdig kvalitet till ett klart konkurrenskraftigt pris, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. 

Det lokala innehållet i produktionen ökar och omfattar i många fall mer och mer kvalificerade delar. Samtidigt finns ett kostnadstryck som ökar kraven på ett effektivare utnyttjande av arbetskraften. Kina satsar nu stort på automatisering och robotisering. De svenska företagen har här en mer nyanserad syn, vissa automatiserar enskilda avsnitt, andra är mer avvaktande utifrån att befintlig och utvecklad arbetskraft fortfarande framstår som väl konkurrenskraftig kostnadsmässigt.

– Jämfört med tidigare under 2000-talet gäller nu nya förutsättningar och utmaningar för företagen i Kina. Detta är av stor betydelse också för verksamheterna i Sverige och här gäller det att säkerställa att vi har tillräckligt bra konkurrensförutsättningar här hemma.

Enbart  de senaste fem åren har antalet anställda i Kina ökat med hela 37 000 anställda till 91 000 (+68%) enbart räknat på 30 svenska teknikföretag med verksamhet i Kina. I Sverige har de samtidigt minskat med drygt 3 000 till 114 500 anställda (-2,8%). De har totalt 851 000 anställda (+23%) runt om i världen. Siffrorna gäller antalet anställda i genomsnitt år 2014 jämfört med 2009.

Teknikföretagens nya rapport ” Swedish Industrial Corporations in China – 2015 Situation Report ” bifogas och är en uppföljning av motsvarande rapport 2010 respektive rapporten ” Svenska företag i Kina - vad betyder de för produktionen i Sverige? ” (2005). Rapporterna kan också laddas ned eller beställas från www.teknikforetagen.se. Rapporterna bygger på ingående intervjuer med företagsledare på plats i Kina och i Sverige. 

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom       08-782 08 36, 070-585 53 01

Taggar:

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.