Kraftigt fall i handeln med teknik

Exporten av teknik från Sverige föll med 53 miljarder kronor eller drygt 9 procent under 2012. Även importen visar en stor nedgång, bland annat för motorfordon och maskiner.  Det visar en sammanställning över teknikhandeln från Teknikföretagen.

- Den kraftiga minskningen av teknikhandeln är ytterligare ett bevis på hur den exportledda nedgången i konjunkturen i ökad omfattning påverkar Sveriges ekonomi negativt, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Inom teknikindustrin var det exporten av fordon och inom gruppen tele, elektronik och instrument som minskade mest. Nedgången i import var även stor på dessa områden och här minskade även importen av maskiner kraftigt. Detta till skillnad från den svenska exporten som för maskiner minskade i mindre omfattning.

Norge, USA och Tyskland är de tre största exportmarknaderna för teknik från Sverige. Under 2012 ökade exporten av teknik till Norge och tack vare en omfattande maskinexport steg exporten till USA relativt kraftigt. Exporten till Tyskland var närmast oförändrad i värde.

Den kraftiga nedgången förklaras främst av konjunkturnedgången inom eurozonen (Tyskland undantaget), men även exporten till BRIC-länderna minskade stort. Den svenska handeln med teknik sker främst med Europa och EU och EFTA svarar tillsammans för nästan 60 procent av vår export. Hela 80 procent av teknikimporten kommer från Europa.

- Nedgången inom Europa och en starkare krona är det som främst förklarar exportminskningens storlek. I takt med att industrikonjunkturen i Sverige försämrats har också investeringarna minskat och konsumenterna blivit försiktigare. Det syns också tydligt i nedgången i teknikimporten, avslutar Anders Rune.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Robert Tenselius, ekonom, 08-782 08 32, 070-425 40 00

Taggar:

Media

Media

Citat

- Den kraftiga minskningen av teknikhandeln är ytterligare ett bevis på hur den exportledda nedgången i konjunkturen i ökad omfattning påverkar Sveriges ekonomi negativt.
Anders Rune, chefekonom