Utdragen lågkonjunktur väntar

Produktionen för teknikföretag i Sverige väntas minska med 2 procent i år. Nedgången förklaras av en svag efterfrågan inom EU samt att industrin är inne i en cyklisk nedgångsperiod, enligt Teknikföretagens uppdaterade konjunkturprognos för 2012.

- Viktigast för hur det kommer att gå för produktionen är utvecklingen inom Europa. Vi har visserligen relativt många globalt verksamma företag, men produktionen i Sverige förser i första hand marknaderna i Europa. Vår nya rapport visar tydligt hur branscher som bilindustrin, maskiner och exporten av metallvaror är beroende av utvecklingen inom EU. Därför går stora delar av industrin i Sverige i takt med Europamarknaden, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Europa är på väg nedåt, vilket tillsammans med fortsatta underskott och stora skulder innebär oro för nya störningar och mer dramatiska förlopp. Utvecklingen i södra Europa är närmast katastrofal med fortsatt politisk och social oro. En konsekvens av detta är att investeringarna minskar.

- Låga investeringar och ett minst sagt skakigt Europa talar för en mer utdragen lågkonjunktur. Tvärt emot vad många ekonomiska bedömare gett uttryck för under senare tid, säger Anders Rune. Därtill minskar bidragen från tillväxtländer som Kina. Mer positiva är utsikterna för industrin i USA och i Norge.

Teknikföretagens bedömning är att produktionen men också antalet anställda i år minskar med två procent i Sverige. Här finns tydliga skillnader mellan olika branscher och marknader.

Transportmedelsindustrin, tillverkare av maskiner samt många leverantörsföretag i metallvaruindustrin minskar produktionen då de mer än andra påverkas negativt av utvecklingen i EU. Teknikskiften och en förväntad ökad efterfrågan på energiutrustning gör att prognosen för tele-, elektro- samt instrumentindustrin är mer positiv.

Rapporten och en filmad kommentar med Anders Rune finns på www.teknikforetagen.se.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 80

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Media

Media

Citat

Låga investeringar och ett minst sagt skakigt Europa talar för en mer utdragen lågkonjunktur. Tvärt emot vad många ekonomiska bedömare gett uttryck för under senare tid.
Anders Rune, chefekonom