Välkommen till framtiden – du behövs!

Report this content

Inom industrin finns det stora möjligheter att hitta ett attraktivt arbete. Bristen på duktiga medarbetare är till och med så omfattande att många företag nu hämmas i sin utveckling och går miste om order. En ny rapport från Teknikföretagen, Vinna eller försvinna, har kartlagt teknikindustrins samlade behov av kompetens. Vad ska du plugga till? Hur ska företagen agera för att hantera situationen? Hur ska utbildningssystemet förbättras för att lösa problemen? – det är tre av frågorna som får sitt svar i rapporten.

Grunden för svensk industris konkurrenskraft ligger i att vara i teknikens framkant och skapa produkter och tjänster med högt förädlingsvärde. Det är avgörande för Sveriges utveckling att vi har kunskap och kompetens för detta. Teknikföretagens rapport visar att alltför få idag väljer en utbildningsinriktning som tar sikte på de utvecklingsmöjligheter som finns i industrin.

- Vi måste bli ännu bättre på att berätta vilka attraktiva jobb som finns inom industrin, säger Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen.

Tre av fyra medlemsföretag i Teknikföretagen måste anpassa verksamheten till bristen på kompetens, visar rapporten. I spåren av kompetensbristen är vittnesmål vanliga om att företagen inte har kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat och att de går miste om potentiella affärer.

Behovet ökar av personer med industriteknisk utbildning, exempelvis till yrken som CNC-operatör (ansvar för datorstyrda maskiner), automationstekniker, underhållstekniker och robotprogrammerare.  Det är också stark efterfrågan på ingenjörer för att klara en hög utvecklingstakt och leda avancerad produktion.

- Om man vill ha jobb ska man antingen utbilda sig till ingenjör, till exempel mjukvaruprogrammering, maskinteknik och elektroteknik, eller gå ett industritekniskt program för att bli CNC-operatör, underhållstekniker eller automationstekniker. Där finns det jobb, säger Amelie von Zweigbergk.

Det omfattande behovet av nya medarbetare i industrin kommer inte att kunna lösas bara genom att dagens unga väljer rätt från början. Det krävs att många redan vuxna medges byta bana.

- Vi måste ha ett mer förlåtande utbildningssystem. De val man gör när man är 15 år ska inte vara så fruktansvärt svåra att göra någonting åt som vuxen, säger Amelie von Zweigbergk.

Teknikföretagens undersökning bygger på svar från 700 medlemsföretag runt om i hela landet. I undersökningen ingår både små, medelstora och stora företag. Undersökningen som ligger till grund för rapporten ”Vinna eller försvinna - kompetensbehov, utmaningar och strategier i teknikföretag” visar kompetensbehoven idag och framåt, hur begrepp och trender som automatisering påverkar företagens behov och vilka konsekvenser det blir för företagen och Sverige när kompetensförsörjningen inte kan säkras.

Vill du veta mer? 
På www.teknikforetagen.se finns ett studioprogram, där experterna Li Ljungberg, rapportförfattare, Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen samt Ulrik Simonsson, Ungdomsbarometern diskuterar och förklarar.

Anna Lööf
Pressansvarig
mobil: 0725-232580
anna.loof@teknikforetagen.se

 

Taggar: