Försäljningen av fjärrvärmecentraler och fjärrkylacentraler fortsätter öka

Branschföreningen HEAS (Heat Exchangers’ Association of Sweden) tar fram försäljningsstatistik avseende försäljningen av Fjärrvärmecentraler på den svenska marknaden.

I samband med Nordbygg 2018 presenterar föreningen försäljningssiffror för helåret 2017

Försäljningen av större fjärrvärmecentraler för flerbostadshus ökade med ca 3% under 2017 jämfört med 2016.

Försäljningen av fjärrvärmecentraler för villasegmentet har legat på en relativt jämn nivå sedan 2012.

Försäljningen av fjärrkylacentraler har ökat kraftigt med ca 25% under 2017 jämfört med 2016.

I Sverige finns det fjärrvärmenät i ca 580 tätorter, och omkring hälften av Sveriges hushåll värms upp med fjärrvärme. Andelen flerbostadshus i tätort som värms upp med fjärrvärme är ca 80%.

Antalet distributionsnät för fjärrkyla är färre, men har byggts ut i snabb takt under de senaste åren, vilket är en del av förklaringen till den stora ökningen i försäljning av kundcentraler.

"- Försäljningen av de större fjärrvärmecentralerna ökar i en lugn och stadig takt ”som vanligt”, men under de senaste två åren ser vi en kraftig ökning av försäljningen av fjärrkylacentraler jämfört med tidigare år, säger  Mårten Sohlman, branschansvarig HEAS. Under 2017 var försäljningen 25% högre än under 2016. Den stora ökningen förklaras delvis av den snabba utbyggnaden av fjärrkylanät.”

 

 

Mårten Sohlman
Branschansvarig
08 782 08 07
marten.sohlman@tebab.com

HEAS – Branschföreningen för värmeväxling HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Våra medlemmar arbetar med värmeväxling inom fjärrkyla, fjärrvärme, varmvattenberedning. Förkortningen HEAS står för “Heat Exchangers’ Association of Sweden”. HEAS representerar värmeväxlarföretagen i kontakter med såväl nationella, som internationella myndigheter och organisationer.

Taggar:

Om oss

HEAS – Branschföreningen för värmeväxling HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Våra medlemmar arbetar med värmeväxling inom fjärrkyla, fjärrvärme, varmvattenberedning. Förkortningen HEAS står för “Heat Exchangers’ Association of Sweden”. HEAS representerar värmeväxlarföretagen i kontakter med såväl nationella, som internationella myndigheter och organisationer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Branschföreningen HEAS (Heat Exchangers’ Association of Sweden) tar fram försäljningsstatistik avseende försäljningen av Fjärrvärmecentraler på den svenska marknaden. I samband med Nordbygg 2018 presenterar föreningen försäljningssiffror för helåret 2017
Twittra det här

Citat

-Försäljningen av de större fjärrvärmecentralerna ökar i en lugn och stadig takt ”som vanligt”, men under de senaste två åren ser vi en kraftig ökning av försäljningen av fjärrkylacentraler jämfört med tidigare år, säger Mårten Sohlman, branschansvarig HEAS. Under 2017 var försäljningen 25% högre än under 2016. Den stora ökningen förklaras delvis av den snabba utbyggnaden av fjärrkylanät.”
Mårten Sohlman, branschansvarig HEAS